Gezinnen huren kosteloos een laptop tijdens het schooljaar.

Gezinnen huren kosteloos een laptop tijdens het schooljaar.

Ieder jaar verdeelt Digital for Youth laptops aan sociale organisaties die de digitale vaardigheden van jongeren verbeteren. Als sociale organisatie kan je een laptopaanvraag lanceren, daarvoor werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. In de maanden oktober en november mochten opnieuw 29 organisaties laptops verwelkomen. Dankzij de financiële steun van Volvo Trucks konden maar liefst 470 laptops verdeeld worden!

Één van de organisaties die laptops mocht ontvangen, was Wereldhuis Bonangana vzw uit Sint-Niklaas. Een pluralistische vereniging waar vrijwilligers werken aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. ‘Iedereen is welkom’, zegt Piet Callens van Bonangana. Maar het zijn vaak mensen die pas in ons land zijn toegekomen, die nog geen aanvraag ingediend hebben of van wie de aanvraag behandeld wordt, die bij Bonangana aankloppen.

Ongeveer de helft van hen zijn anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. De andere helft zijn kinderen die huiswerkbegeleiding volgen. ‘Het zijn bijna allemaal kinderen van wie de ouders onvoldoende Nederlands kennen om hen te begeleiden op school’, aldus Piet. 

‘Er zijn kinderen die hun huiswerk meehebben en die wij begeleiden en opvolgen. Er zijn ook onderwijzers die extra oefeningen meegeven voor de vakken waarmee kinderen het moeilijk hebben. Met heen-en-weerschriftjes communiceren onze vrijwilligers met de betrokken leerkrachten.’ En die inspanningen leveren resultaat op. ‘Onlangs nog zei een mama dat haar kind hier zo goed geholpen wordt, dat het naar een hogere niveaugroep mocht voor wiskunde.’

Dreigende digitale achterstand.

‘Wat we al lang wisten werd tijdens de eerste lockdown extra pijnlijk duidelijk: er dreigt een digitale achterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen’, getuigt Piet. ‘Onze jongeren hadden geen computer thuis of moest er een delen met drie of vier gezinsleden, er was geen internetverbinding of ze hebben onvoldoende digitale skills.’ Daarom diende Bonangana een eerste dossier in via de Koning Boudewijnstichting.

 

Bij Volvo Group Trucks deden ze tijdens de eerste lockdown in 2020 een gelijkaardige vaststelling. ‘Er verschenen regelmatig artikels in de media over de nood aan computers in scholen en gezinnen waar jongeren een leerachterstand dreigden op te lopen omdat ze de online lessen niet konden meevolgen’, getuigde Koen Knippenberg, plant manager bij Volvo Trucks in Gent.  

 

We wilden laptops aan scholen schenken, maar we wisten niet meteen hoe we dat moesten aanpakken: welke scholen hebben een nijpend tekort? Waar ligt de hoogste nood? En toen kwam Digital for Youth in beeld.

 

Elk jaar schenkt Volvo Group Trucks in naam van alle medewerkers een aanzienlijke som geld aan verschillende sociale initiatieven. Volvo Group Trucks schonk maar liefst 107.375 euro waarmee Digital for Youth nu dus 29 organisaties van laptops kon voorzien. 

Uitleendienst voor laptops.

Bij de eerste aanvraag in 2020 kreeg Bonangana 10 laptops, bij een tweede eerder dit jaar 25. Met extra middelen van Welzijnszorg heeft de organisatie nu 45 laptops. Die stellen ze via een uitleencircuit ter beschikking van gezinnen waar geen pc voorhanden is. ‘Gezinnen kunnen voor de duur van het schooljaar gratis een laptop bij ons lenen. We vragen enkel een waarborg van 25 euro’, zegt Piet. ‘Zo krijgen kinderen toegang tot de online lesomgeving en tools als Bingel en dergelijke. Dankzij de donaties hebben we dit jaar alle aanvragen kunnen coveren.’ 

Ook laptops nodig? Dien een aanvraag in.

Kan jouw organisatie net zoals Bonangana vzw extra laptops gebruiken? Aarzel dan niet en dien een aanvraag in via de Koning Boudewijnstichting. De huidige projectoproep loopt nog t.e.m eind februari!

‘Nee’ tegen digitale uitsluiting.

‘Nee’ tegen digitale uitsluiting.

Form’Anim en Digital for Youth zeggen 'nee' tegen digitale uitsluiting.

Form’Anim vzw werd opgericht in 1997 en heeft sindsdien heel wat projecten opgezet tegen elke vorm van uitsluiting. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar personen van buitenlandse origine en slachtoffers van discriminatie.

Maatschappelijke integratie faciliteren.

‘Met onze organisatie proberen we de sociale integratie te vergemakkelijken van al wie uitgesloten wordt’, licht Sarah Steffens, verantwoordelijk voor sociale en professionele integratieprojecten, de werking van Form’Anim toe. ‘Dat doen we door een breed scala aan activiteiten te organiseren voor groepen, denk bijvoorbeeld aan cursussen Frans voor anderstaligen, en voor individuen, zoals ons aanbod voor sociale en administratieve opvolging of onze IT-permanentie.’

 

Elk jaar verwelkomt Form’Anim ongeveer 800 mensen, onder wie ook adolescenten die zich voorbereiden op een volwassen en onafhankelijk leven. Precies voor die groep is de ondersteuning door Digital forYouth zeer waardevol gebleken.

De digitale kloof dichten.

‘Digital for Youth gaf ons tien computers en een budget om ze te installeren. Bij Form’Anim gebruiken we deze laptops constant en in de meest uiteenlopende omstandigheden’, getuigt Steffens. ‘Dankzij de laptops kunnen we onze deelnemers helpen om te starten met internetbankieren, zodat ze daarna ook in alle veiligheid kunnen bankieren op hun smartphone. Met de computers kunnen we jongeren ook voorbereiden op hun theoretisch rijexamen of bij het vinden van een nieuwe woning of een baan. Bovendien bieden laptops ons de mogelijkheid om onze doelgroep voor te lichten over de gevaren en risico’s van het internet.’ 

‘De coronacrisis heeft in wezen bevestigd wat we al weten’, gaat Steffens verder. ‘Er is daadwerkelijk een digitale kloof in onze samenleving die de komende jaren waarschijnlijk nog groter zal worden. Steeds meer diensten, ook die van de overheid, worden alleen online aangeboden, waardoor het risico bestaat dat nog meer mensen worden uitgesloten. Dankzij de steun van Digital for Youth konden we continuïteit garanderen voor onze jongeren die van de ene op de andere dag thuis zaten en niet altijd de middelen hadden om lessen op afstand te volgen.’

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

Digital Inclusion Charter ondertekend.

Digital Inclusion Charter ondertekend.

Afgelopen maand ondertekenden wij samen met DNS Belgium, één van onze oprichters, het Digital Inclusion Charter. Op initiatief van BNP Paribas Fortis scharen 30 bedrijven, overheden en sociale organisaties zich achter hetzelfde doel: grotere bewustwording rond de digitale kloof in België creëren. Dat juichen wij natuurlijk toe.

Onder de naam ‘DigitAll’ bundelen meer dan 30 partijen de krachten om zoveel mogelijk mensen in België digitaal wijs te maken. En dat is nodig. 1 op 10 van de huishoudens in België heeft nog steeds geen toegang tot het internet. Vier op de tien Belgen hebben geen of onvoldoende digitale vaardigheden om bijvoorbeeld essentiële documenten te versturen naar de overheid.

 

Bij Digital For Youth weten we maar al te goed wat de gevolgen zijn: digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. De digitale kloof weegt op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren. Samen met DNS Belgium delen we het doel om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in onze digitale maatschappij. Wij focussen expliciet op kinderen en jongeren. Bijdragen aan een eerlijke digitale maatschappij is eenvoudig: doe een donatie, elke laptop telt.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt om laptops te schenken.

Onlangs vroegen we het VBO om onze activiteiten te steunen en onze organisatie te promoten. Pieter Timmermans was meteen gewonnen voor het idee. En wij waren dankbaar: dankzij een videoboodschap helpt het VBO ons zoveel mogelijk bedrijven in België te bereiken met de oproep om afgeschreven IT-materiaal te doneren.

Het is onvoorstelbaar dat niet alle jongeren in België toegang hebben tot een computer, om te exploreren en te leren wanneer zij dat willen. Daarom moeten we ons tot het topniveau van de bedrijfswereld richten: bedrijfsleiders kunnen en durven hun nek uitsteken om meer kansen te creëren voor onze jeugd. Dat aantal moet gewoon omhoog.

 

We maken heel wat veronderstellingen wanneer het gaat om jongeren en digitale vaardigheden.

  • Jongere kinderen komen op lagereschoolleeftijd vanzelf in aanraking met IT.
  • Kinderen en jongeren krijgen informatica in het humaniora waardoor zij de juiste vaardigheden ontwikkelen.
  • Jongeren vinden eenvoudig hun weg in digitale toepassingen.
  • Jongeren zijn vergroeid met hun smartphone.
  • Ze hebben digitale vaardigheden onder de knie en zijn ‘mee’ op digitaal vlak.

Die assumpties zijn fout of gaan alleszins niet op voor elk kind of elke jongere. De realiteit toont dat 46% van onze Belgische jeugd beperkte digitale vaardigheden heeft. Dat komt door een gebrek aan materiaal (computer of laptop) en kennis.

 

Het is onze maatschappelijke plicht om de jeugd alle kansen te geven en hen te betrekken in de niet te stoppen digitalisering. We zijn het hen dus ook verplicht om in het nodige materiaal te voorzien.

Luister naar de oproep van Pieter Timmermans en schenk ons vooral uw afgeschreven computers. Samen maken we jongeren onafhankelijk en klaar voor de toekomst, want die is digitaal.

Welkom in het team: Sylvie Kedzierski.

Welkom in het team: Sylvie Kedzierski.

Het team van DigitalForYouth.be groeit.

Op 1 juni kwam Sylvie Kedzierski het team van DigitalForYouth.be versterken. Sylvie zal actief op zoek gaan naar nieuwe donaties. Ze kan daarvoor steunen op een uitgebreid netwerk, dat ze de voorbije veertien jaar bij Agoria heeft opgebouwd.

 

‘Ik ga letterlijk de baan op om laptops en donoren te zoeken’, zegt Sylvie. Bij Agoria stond ze de voorbije veertien jaar in voor internationaal business development. Ze organiseerde buitenlandse missies en reisde veel. ‘Dat was heel leuk en verrijkend. Ik heb in die periode heel veel mensen leren kennen, maar nu wou ik toch iets anders doen.’ 

 

Het doorslaggevende argument om voor DigitalForYouth.be te kiezen was echter de maatschappelijke relevantie van het werk dat Sylvie bij ons kan doen. ‘Mijn werk bij Agoria was natuurlijk ook nuttig. Je helpt de leden, de bedrijven vooruit, maar dat was niet genoeg voor mij. Ik had echt de nood om iets voor de maatschappij te doen, om de toegevoegde waarde van mijn werk te merken en direct resultaat te zien van mijn inspanningen. In deze job is het heel duidelijk: als ik 100 laptops binnenhaal, zijn hiermee 100 jongeren geholpen.’

Zachte netwerker met bijzondere aandacht voor Wallonië.

Sylvie zal dus vooral netwerken. ‘Een hele dag op kantoor achter een pc zitten is echt niets voor mij. Maar ik hou ook niet van netwerkevents waar de contacten vluchtig en oppervlakkig zijn. Geef mij maar warme contacten en een zachtere vorm van netwerken’, zegt ze. ‘Dat is essentieel voor wat ik nu ga doen. Het is voor donoren heel belangrijk dat ze vertrouwen hebben in het verhaal van DigitalForYouth.be.’ 

 

Sylvie zal in eerste instantie focussen op Wallonië en daar donoren warm maken voor het verhaal van DigitalForYouth.be. In Wallonië is er net zoals in Vlaanderen een grote nood aan laptops. Gelukkig is ook het potentieel er groot, omdat er tijdens de coronacrisis veel minder laptops werden ingezameld in het zuidelijke landsdeel. Wallonië kan dus nog een mooie inhaalactie ondernemen en daar zal Sylvie haar schouders onder zetten. 

Een mooi en ambitieus verhaal.

Het doel dat Sylvie zich stelt, is niet mis. ‘De nood aan laptops blijft groot, ook na corona. Ik wil daarom 7.000 laptops per jaar binnenhalen’, zegt ze. ‘Dat zijn 600 laptops per maand. Dat is veel, dat weet ik. Maar ik kan wel terugvallen op mijn persoonlijk netwerk en de warme contacten die ik bij Agoria heb opgebouwd.’

 

Daarnaast kan DigitalForYouth.be natuurlijk ook rekenen op meer dan 100 donoren die reeds een donatie deden. ‘In het ideale geval zouden donoren de reflex moeten hebben te blijven doneren telkens ze afgeschreven laptops hebben, zodat er een partnership ontstaat’, legt Sylvie uit. ‘Daar zijn we op dit moment nog niet. Maar ik begin sowieso met alle bedrijven opnieuw te contacteren die in de coronagolf een donatie deden.’

 

Wat ziet Sylvie haar op persoonlijk vlak bijdragen aan het team van DigitalForYouth.be? ‘Ik heb persoonlijke verbondenheid nodig om me goed te voelen in mijn job’, zegt ze. ‘Ik kom van een bedrijf van 200 mensen waar ik na 14 jaar dan ook een aantal goede vrienden had. Nu kom ik in een heel klein team terecht, dus dat is een heel andere vibe. Maar ik voel me hier heel goed en welkom. Dit wordt een mooi verhaal.

Wil je een steentje bijdragen?

Doe een donatie of plan een verkennend gesprek met onze collega Sylvie: sylvie.kedzierski@digitalforyouth.be.