Fluvius werkt structureel samen met DigitalForYouth.be.

Fluvius werkt structureel samen met DigitalForYouth.be.

Efficiënt een goed doel steunen.

Met meer dan 5.000 medewerkers heeft Fluvius een gigantische IT-infrastructuur, die om de zoveel tijd vernieuwd wordt. Het bedrijf zocht een manier om verouderd IT-materiaal maximaal maatschappelijk te laten renderen. Enter: DigitalForYouth.be.

 

Netbedrijf Fluvius bouwt en beheert de netten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij jou brengen. Op veel plaatsen hebben ze ook netten onder hun hoede voor openbare verlichting, telecommunicatie en riolering. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020, o.w.v. de coronapandemie, schonk Fluvius ons maar liefst 3.000 laptops. Daarna volgden 3 andere donaties die samen een kwart uitmaakten van de laptops die we onder scholen en jeugdorganisaties verdeelden.

 

Fluvius had duidelijk een stevig aandeel in het succes van DigitalForYouth.be in 2020. In een interview licht Chris Colaers van Fluvius onze samenwerking toe.

Fluvius maakt werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Heeft Fluvius een MVO-beleid?

Binnen Fluvius coördineert de MVO-board de toepassing van het MVO (of duurzaamheids-)beleid van Fluvius. In het MVO-comité zitten vertegenwoordigers uit allerlei afdelingen van het bedrijf. Ons MVO-charter is de rode draad voor elke actie die we ondernemen rond duurzaamheid.

Waarom is het belangrijk dat een bedrijf aan MVO doet en welke meerwaarde biedt dat?

Bij onze bedrijfsstrategie en de partnerschappen die we aangaan, houden we altijd duurzaamheid in ons achterhoofd. We willen aandacht schenken aan een positieve impact op mens en maatschappij. Een actief duurzaamheidsbeleid voeren als bedrijf, heeft een duidelijke meerwaarde:

  • Je bent aantrekkelijk als werkgever.
  • Je verhoogt de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.
  • Je beantwoordt proactief aan verwachtingen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Voor ons zijn deze belanghebbenden: steden en gemeenten, klanten, partners, leveranciers en investeerders.
  • Je krijgt toegang tot de financiële markten waarin duurzaamheidscriteria essentieel zijn.

Wat zijn jullie voornaamste doelstellingen voor dit jaar op het vlak van MVO?

We hebben op vandaag geen bedrijfsdoelstellingen die specifiek gericht zijn op MVO. Wel engageren we ons om:

  • ethische, milieu en sociale aspecten altijd mee in rekening te nemen, zowel voor strategische beslissingen als in onze dagelijkse werking.
  • de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties mee te helpen realiseren. Uit een interne bevraging blijkt een grote motivatie om in te zetten op een verantwoorde consumptie en productie én klimaatactie, dus een reductie van CO2 eigen middelen.
  • alle belanghebbenden zo nauw mogelijk te betrekken bij onze werking. Daarvoor communiceren we intern en extern over onze acties rond duurzaamheid en de resultaten ervan naar klanten, leveranciers, medewerkers, externe en sociale partners enzovoort.

Veilig laptops een nieuwe bestemming geven.

Een heel praktische vraag: hoe verliep het oppikken van IT-materiaal?

Dat verliep heel vlot. We kregen van jullie paletten om ons IT-materiaal op te plaatsen zodat alles goed verpakt getransporteerd werd. Op de afgesproken datum kwamen jullie het materiaal ophalen. Jullie bezorgden ons nadien nog een inventarislijst, dataverwijderingcertificaat en recyclagecertificaat. Zo waren we niet alleen gerust, maar voldeden we ook aan de aan de wettelijke verplichtingen. Een win!

Hoe ziet de de toekomst eruit op het vlak van CSR en hoe kan de samenwerking met DigitalForYouth.be verder evolueren ?

Naast de laptops neemt DigitalForYouth.be nu ook ander IT-materiaal af. Dit zorgt voor een uniforme verwerking van ons IT-materiaal, een gemak. Maar daarnaast kunnen ook nog andere zaken (zoals een toetsenbord, muis of kabels) gerecupereerd worden. In de ‘Fluvius MVO Roadmap 2025’ krijgt deelname in initiatieven zoals DigitalForYouth.be zeker een plaats.

 

Ondertussen stuurde Fluvius dit jaar ook al 2 keer IT-materiaal onze richting uit. Wij zijn bijzonder dankbaar en fier op deze structurele samenwerking.

Ook eens van gedachten wisselen hoe wij kunnen samenwerken?

Taalbadonderwijs voor asielzoekers.

Taalbadonderwijs voor asielzoekers.

Combinatie van Nederlands taaltraject met computerlessen.

Abrusco vzw informeert en begeleidt jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om schooluitval te bestrijden. Via het project ‘Taalkot’ zetten ze zich specifiek in voor niet-Nederlandstalige jongeren in Brussel die niet terecht kunnen in de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). ‘Taalkot’ werkt in opdracht van de Centra voor Leren en Werken. Jongeren die in ons land toekomen en elders in het onderwijs niet aan de bak komen, willen ze een eerlijke kans op onderwijs te bieden. Dat doet ‘Taalkot’ door hun kennis van het Nederlands te versterken.

Taalbad Nederlands voor asielzoekers.​

‘Het grootste deel van de jongeren die we begeleiden zijn asielzoekers en vaak is kennis van het Nederlands een probleem’, getuigt Pieter-Jan Peumans, educatief medewerker bij Abrusco. Omdat ze geen Nederlands kennen, komen ze niet aan de bak in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarom organiseert Abrusco taalbaden Nederlands.

 

‘Wij sluiten aan op de werking van het deeltijdse beroepsonderwijs. In plaats van een deeltijdse stage op de werkvloer, benutten wij deze tijd met ons taalbad.’ Zo’n taalbad bestaat uit twee volle dagen Nederlands per week. In twee klassen nemen per jaar een vijftigtal jongeren plaats in de schoolbanken van Abrusco. Sommigen komen voor een paar weken, anderen doen een heel schooljaar uit, afhankelijk van hun leeftijd, leertraject en van de vorderingen in hun asieldossier.

Online veiligheid en privacy op de agenda.​

Abrusco zet natuurlijk ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Die zijn cruciaal om actief deel te nemen aan onze samenleving. ‘Wij werken in opdracht van scholen en het is hun taak om jongeren wegwijs te maken in de digitale wereld’, aldus Pieter-Jan. ‘Tijdens de lockdown hielden we contact met de leerlingen via WhatsApp en gaven we online les. Het maakte op een prangende manier duidelijk hoe belangrijk het is om echt uit de voeten kunnen met het internet.’

Dat alle jongeren een smartphone hebben, brengt wel een zekere voorkennis mee. ‘Dankzij de smartphone pikken ze heel snel nieuwe digitale vaardigheden op. Maar hoe een computer of het internet werkt, wat een server is… daar denken ze totaal niet over na. Ze vinden het vanzelfsprekend dat het werkt. Ze staan ook niet stil bij hun veiligheid online of hun privacy.’

Nederlands leren tijdens de computerles.

‘De stap van Nederlands naar digitale vaardigheden of omgekeerd is niet groot’, gaat Pieter-Jan verder. ‘Het zijn complementaire vaardigheden. Je moet Nederlands beheersen om e-mails te kunnen versturen en een CV te schrijven. En door online informatie op te zoeken, verbeter je je taalvaardigheid en zelfredzaamheid.’

 

‘Het gros van onze jongeren werkt nooit met een computer. Voor velen is dat nieuw. En als werken met een computer ons stimuleert om met taal bezig te zijn, is dat natuurlijk meegenomen. Alleen hadden we tot voor kort geen fatsoenlijk materiaal’, zegt Pieter-Jan. ‘We werkten met oude afdankertjes, bovendien allemaal verschillende pc’s. We werkten ook met tablets, maar ook dat bleek niet ideaal.’

Abrusco kreeg 12 laptops met touchscreen.

‘Toen een van onze collega’s de projectoproep van DigitalForYouth.be zag, dienden we eind 2020 een dossierin via de Koning Boudewijnstichting’, vertelt Pieter-Jan. ‘We waren blij verrast toen we enkele maanden later hoorden dat ons dossier was goedgekeurd.’

 

Abrusco kreeg via DigitalForYouth.be twaalf laptops om op school te gebruiken. ‘Dat is veel beter dan de tablets die we hadden. Het is het perfecte compromis tussen iets wat gemakkelijk draagbaar is en toch groot genoeg is om handig op te werken. Dat we nu ook allemaal met hetzelfde materiaal werken en dat alle laptops touchscreens zijn is leuk meegenomen.’

Dynamische lesinvulling met laptops.

De laptops zorgen voor een welgekomen afwisseling in de lesdag van de jongeren. Pieter-Jan: ‘Als je twee dagen continu met een kleine groep jongeren samenwerkt, geeft dat een andere dynamiek dan op school waar je verschillende vakken en leerkrachten hebt. We proberen zoveel mogelijk te variëren op het vlak van werkvormen en competenties. Dankzij DigitalForYouth.be hebben we nu dagelijks een lesblok waar we met de computers werken.’

 

‘Soms werken we op een andere manier rond digitale vaardigheden. Zo zijn gisteren de laptops niet open gegaan, maar hebben we een stadswandeling gemaakt. De leerlingen namen foto’s die ze dan later op de laptop in een presentatie verwerkten.’ Op die manier zorgen de laptops bij Abrusco voor een nieuwe dynamiek in de klas.

728 opgeknapte laptops voor Belgische jeugd.

728 opgeknapte laptops voor Belgische jeugd.

Meimaand, laptopmaand.

Ieder jaar verdeelt DigitalForYouth.be laptops aan sociale organisaties die de digitale vaardigheden van jongeren verbeteren. Als sociale organisatie kan je een laptopaanvraag lanceren, daarvoor werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. Vorig jaar ontvingen 80 sociale organisaties op die manier 1.484 laptops.

Ook dit jaar blijven we ons inzetten om zoveel mogelijk jongeren vooruit te helpen in een digitale wereld. In mei gaan er opnieuw 728 laptops de deur uit naar 37 organisaties die hiervoor een aanvraag indienden bij de Koning Boudewijnstichting.

 

Voor de verdeling heeft de jury moeilijke keuzes moeten maken. DigitalForYouth.be ontving in totaal 92 dossieraanvragen, samen goed voor 2.051 aangevraagde laptops. De digitale kloof in België is duidelijk nog lang niet gedicht.

 

Zijn jullie één van de organisaties die bij deze oproep spijtig genoeg uit de boot vielen? Dien zeker een nieuwe aanvraag in! Je kan je nog t.e.m. 30 juni opnieuw inschrijven en laptops aanvragen.

 

Vanuit DigitalForYouth.be bedanken we iedereen die samen met ons streeft naar een digitaal inclusieve maatschappij. Dat zijn in de eerste plaats alle organisaties die hun project voorstelden. Dagelijks bieden zij ondersteuning aan jongeren met digitale noden. Ook een speciale dankjewel aan al onze donateurs die hiervoor de nodige laptops en financiële middelen ter beschikking stellen. Bedankt!

Jeugdhuis ’t Geduld schonk 20.000 euro.

Jeugdhuis ’t Geduld schonk 20.000 euro.

Laatste goede daad.

Toen Jeugdhuis ’t Geduld uit Afsnee nabij Gent eind 2020 ophield te bestaan, hadden ze op twintig jaar tijd een mooie spaarpot opgebouwd. Omdat ze toch nog wat impact wilden creëren en iets wilden doen voor de jeugd, schonk de vzw maar liefst 20.000 euro aan DigitalForYouth.be. Daarmee konden we 200 laptops refurbishen en aan jongeren schenken. Een resultaat waarmee wij heel blij zijn en waarop ook oud-bestuurder van ‘t Geduld Wouter Maenhaut tevreden terugblikt.

20.000 is geen klein bedrag voor een jeugdhuis.

Maenhaut: ‘Dat klopt. We bestonden in 2020 twintig jaar. Elk jaar in juni organiseerden we onze grootschalige Jungle Party, die tamelijk gekend was in de wijde regio en waarop heel wat volk afkwam. Daardoor hadden we altijd een mooi bedrag op onze rekeningen. De afgelopen vijf jaar werd het echter moeilijk om opvolging te vinden in het bestuur, was er minder engagement van de lokale jeugd en werden er dus ook niet veel activiteiten meer georganiseerd. Daarom leek het ons beter ermee op te houden. Met de Raad van Bestuur hebben we dan besloten al onze middelen ter beschikking te stellen van enkele goede doelen voor de jeugd.

En DigitalForYouth.be was daar een van. Waarom kozen jullie voor ons?

Maenhaut: ‘Omdat er enkele mensen uit de werking actief zijn in het onderwijs, hadden we het idee om laptops te schenken aan scholen. Door de coronacrisis en de versnelde digitalisering wilden we geen tijd verliezen en snel impact creëren. Dus zijn we op zoek gegaan naar manieren om die laptops snel bij de leerlingen te krijgen en kwamen we al gauw bij DigitalForYouth.be terecht.’

€20.000

Daarmee konden we 200 laptops refurbishen en aan jongeren schenken.

Maar we waren niet de enige gelukkigen?

Maenhaut: ‘Klopt. Een aanzienlijk deel van de koek was voor jullie, omdat we toch voor een bedrag wilden gaan waarmee we een werkelijk verschil konden maken. Maar in totaal hebben we veertien organisaties kunnen ondersteunen voor bedragen van 500 euro tot 20.000 euro. Bij de andere schenkingen was er uitgebreid overleg over hoeveel voor wie en waarom, maar in het geval van DigitalForYouth.be was het een no-brainer. Dat voorstel werd het breedst gedragen en de tien beslissingsnemers waren unaniem.’

En jullie hebben je die beslissing nog niet beklaagd?

Maenhaut: ‘Absoluut niet. Onze donatie werd heel positief onthaald. Van DigitalForYouth.be hoorden we dat er effectief 200 laptops gebruiksklaar mee gemaakt werden. We appreciëren het enorm dat we naar al onze leden en oud-bestuurders de boodschap konden geven: bedankt voor de voorbije twintig jaar, dankzij jullie hebben we enkele goede doelen kunnen steunen. Het was voor ons ook wel belangrijk dat we niet zomaar geld geven om er dan niets meer van te horen. En dat het geld niet opgaat in administratieve kosten of de algemene werking van een goed doel, maar dat het tastbare resultaten oplevert.’

Ook jij kan een verschil maken met een financiële gift:

dankzij extra middelen bekostigen wij het refurbishment proces. Om ons project te doen slagen blijven hardware donaties ook noodzakelijk. Slingeren er afgeschreven computers bij jou rond op kantoor? Contacteer ons en wij halen gratis jouw ICT-materiaal op.
 

Robuuste donateur.

Robuuste donateur.

Volvo Group doneert €100.000.

In december kreeg DigitalForYouth.be een mooi kerstcadeau: we bleken één van de uitverkorenen voor de “Seasonal Gift’ van de Volvo Group Trucks bedrijven in België. Dankzij een genereuze schenking van 100.000 euro helpt Volvo 1.000 jongeren (lees dat cijfer gerust opnieuw: duizend!) aan een laptop. Een straf verhaal dat een interview waard is. Wij legden ons oor te luisteren bij Koen Knippenberg, plant manager bij Volvo Trucks in Gent.

Wat houdt de “Seasonal Gift” van Volvo Group juist in?​

Koen Knippenberg: “Volvo Group introduceerde het donatieconcept in 2016. Het komt erop neer dat onze groep jaarlijks een aanzienlijke som geld vrijmaakt die we in naam van alle medewerkers aan verschillende sociale initiatieven schenken. We kiezen goede doelen uit die nauw aansluiten bij onze kernwaarden. Alle Volvo Group vestigingen wereldwijd dienen voorstellen in, vergezeld van een uitgebreide motivatie waarom het voorgestelde project een selectie verdient.”

Donateur Logo Volvo Trucks

Hoe selecteerden de Belgische vestigingen het goede doel voor de Seasonal Gift van 2020?

Koen Knippenberg: “Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 verschenen regelmatig artikels in de media over de nood aan computers in scholen. Afstandsonderwijs en digitaal leren werden de norm terwijl niet elke jongere toegang tot een eigen computer heeft. Door dat gebrek aan een laptop riskeren sommige jongeren een leerachterstand op te lopen. Daarom vroegen verschillende medewerkers ons om vanuit Volvo Trucks computers te schenken aan scholen. Dat kon, alleen wisten we niet meteen hoe we dat moesten aanpakken: welke scholen hebben een nijpend tekort? Waar ligt de hoogste nood?

Ons communicatieteam zocht uit hoe wij ons steentje konden bijdragen. Hun zoektocht bracht hen bij “DigitalForYouth.be”. De lokale gerichtheid en de eenvoudige focus op het verzamelen en schenken van laptops aan jongeren met een digitale nood, sprak ons aan. Op dat moment hadden we al tientallen computers ter beschikking die we via DigitalForYouth.be konden wegschenken.

Ondertussen kende België een tweede coronagolf waardoor de digitale ongelijkheid opnieuw kinderen parten speelde. Door de eerdere succesvolle samenwerking met DigitalForYouth.be groeide het idee om vanuit België “DigitalForYouth.be” als project in te dienen voor de Seasonal Gift. Door dit initiatief te ondersteunen, investeert de Volvo Group niet alleen in het opbouwen van digitale kennis en competenties bij jongeren. Zo vergroten we ook de kans op een degelijke opleiding voor deze jongeren en krijgen zij perspectief voor de toekomst. Onze leuze is niet voor niets “Together we shape the world we want to live in”. Als Volvo Group willen we daar op zoveel mogelijk manieren aan bijdragen.”

De internationale Volvo Group selecteerde nog 7 andere goede doelen om te steunen. Is er bijzondere aandacht voor digitale inclusie?

Koen Knippenberg: “In totaal werden er voor de Seasonal Gift van 2020 inderdaad 8 projecten gekozen. Volvo Peru diende een gelijkaardig project in waarbij laptops ter beschikking gesteld worden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast zat er in de selectie ook een online opleidingsprogramma voor Chinese kinderen die in afgelegen gebieden wonen. Meestal wordt elk jaar wel gekozen voor een of andere vorm van opleiding voor kinderen, waarbij de aandacht meer en meer gaat naar digitalisering.”

Wat is jullie boodschap of wens aan de organisaties en jongeren die, dankzij jullie hulp, aan de slag kunnen met een laptop?

Koen Knippenberg: “Vanuit Volvo Group willen we samenwerken aan een wereld waarin iedereen mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen en aan zijn of haar toekomst te bouwen. Wij hopen dat dankzij onze schenking meer jongeren de kans krijgen om hun digitale kennis en competenties te ontwikkelen.”

 

“Onze boodschap aan alle jongeren is: wees leergierig en probeer, ook uit mislukkingen kan je leren. Kijk naar de meeste uitvindingen! Digitalisering maakt meer en meer deel uit van onze maatschappij en onze toekomst, ook jullie toekomst. Grijp de kansen die je krijgt en ga op zoek naar mogelijkheden om te groeien.

 

Bedankt aan alle organisaties die onze jongeren ondersteunen. Blijf doen wat je doet en nog beter, zo bouwen we samen aan een wereld waarin we willen leven.”

Vanuit DigitalForYouth.be een warme dankjewel aan de Volvo Group. Onvoorstelbaar dat we dankzij deze gulle donatie 1.000 jongeren mogen helpen.