Laptops voor het nooddorp op Linkeroever

Laptops voor nooddorp op Linkeroever

Wij schonken recent laptops aan het nooddorp voor vluchtelingen op Antwerpen Linkeroever. Met die schenking ondersteunen we het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen (OKAN) en zijn maar liefst 72 kinderen geholpen.

Nooddorp voor vluchtingelingen op Linkeroever

OKAN-onderwijs voor 72 kinderen

Sinds oktober is er in het nooddorp een schooltje opgericht voor de 72 voornamelijk Oekraïense, maar evengoed Syrische, kinderen. Samen met een schooltje verderop in de stad, voorzien zij OKAN-onderwijs. De bedoeling is hen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Bij dat schooltje, dat volledig gerund wordt door vrijwilligers, is er nu een mooi ingericht computerlokaal waar de kinderen het internet kunnen gebruiken om zo hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. DIGIDAK, de organisatie die het computerlokaal tot stand bracht, heeft gezorgd voor accounts en licenties bij NedBox en Bingel. Dat eerste is een website om op een speelse manier Nederlands te oefenen. Bingel is een online platform voor het basisonderwijs.

Wanneer jongeren het computerlokaal buiten de lesuren gebruiken is dat meestal om bijvoorbeeld series te downloaden. ‘Wij willen die gelegenheid aangrijpen om met hen in gesprek te gaan. En hen te vragen waarmee ze nog hulp kunnen gebruiken, welke digitale vaardigheden ze willen ontwikkelen, wat hun noden en verwachtingen zijn…’ zegt Nikita De Braekell, educatief medewerker bij Blenders, de ‘moederorganisatie’ van DIGIDAK. Er zijn tijdens de openingsuren altijd twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te helpen en het lokaal netjes te houden.

Een grote drempel

Buiten de lesuren mogen ook de volwassenen van het dorp de laptops gebruiken. ‘We merkten bij ons bezoek aan het nooddorp dat het voor de volwassenen toch nog een grote drempel is om het lokaal binnen te stappen. Ze zijn nog wat wantrouwig’, zegt Arnaud Recko, bestuurder bij Digital for Youth. ‘We moeten hen tonen dat onze meerwaarde niet zit in het gratis internet dat we aanbieden, maar in het feit dat we hen echt proberen te helpen.’ Sinds enkele Oekraïense vrijwilligers die al jaren in Antwerpen wonen, hun hulp aanboden, lijkt die drempel wat te verkleinen.

Er is meer nodig

De Oekraïense overheid organiseert afstandsonderwijs voor de schoolgaande kinderen die het land moesten ontvluchten omwille van de oorlog. De computerklas met de laptops zou dat in de nabije toekomst mogelijk maken.

Hoewel onze laptops van onschatbare waarde zijn voor de kinderen, komen er continu nieuwe gezinnen wonen in het nooddorp. ‘Binnenkort wonen hier 900 mensen’, zegt Nikita. ‘Dat zijn er bijna 300 meer dan nu. Als je weet dat er op dit moment maar liefst 220 kinderen op de Antwerpse wachtlijst staan voor OKAN-onderwijs, dan weet je dat die 72 plaatsen niet volstaan.’

Het computerlokaal op Linkeroever bewijst enerzijds dat we met Digital for Youth en dankzij de vele donaties belangrijk werk leveren. Maar aan de andere kant maakt de situatie in het nooddorp ook duidelijk dat er constant nood is aan nieuwe donaties en meer laptops.

Doe jij een bijdrage? Elke laptop telt.

Unsplash

Een schenking die het verschil maakt

Een schenking die het verschil maakt

Léon ClassContact

In 2021 schonken de spelers van de Nationale Loterij maar liefst 145.000 euro aan Digital for Youth. Naast afgeschreven laptops die we inzamelen bij bedrijven, zijn financiële giften als deze heel belangrijk. Daarmee herstellen we de ingezamelde laptops en financieren we de verdeling ervan.

70 gelukkige organisaties

Een van die 70 gelukkige organisaties is Maks vzw uit Kuregem. De organisatie biedt jongeren uit de buurt de kans om gratis te coderen, programmeren, robots te ontwikkelen… ‘Ik programmeerde de spelletjes die mijn vrienden speelden’, getuigt Bader, die ooit een trouwe bezoeker was van Maks vzw en er nu zelf lesgeeft als multimedia animator. ‘Digital for Youth is heel belangrijk voor ons, want zonder laptops kan ik geen les geven en ontwikkelen onze jongeren geen digitale skills.’

 

Vijftig laptops en tablets die we via de Nationale Loterij konden refurbishen, gingen naar Cracs vzw. Dat is een huiswerkschool in Nijvel waar kinderen basis digitale vaardigheden ontwikkelen. ‘Ze leren bijvoorbeeld opzoeken op het internet en de juiste zoekwoorden gebruiken. Maar veel kinderen die hier komen hebben thuis geen pc of laptop. Ze vragen me in het begin bv. waar de komma of het punt staat op hun toetsenbord’, zegt lesgeefster Caroline. ‘We zijn blij dat we deze laptops hebben, want daarmee kunnen we projecten en activiteiten ontwikkelen voor onze kinderen.’

 

‘De laptops die wij van Digital for Youth ontvingen, gebruiken we heel intensief’, zegt Patrick Jonckheere van het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius in Gentbrugge. Het centrum ondersteunt kinderen en jongeren met een beperking in hun groei naar volwassenheid. Ze krijgen aangepast onderwijs en worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Digitale vaardigheden zijn daarbij onontbeerlijk. ‘Het is een schenking waar we echt waarde uit halen en die het verschil maakt voor onze jongeren.’

 

ClassContact is de Waalse tegenhanger van het Vlaamse Bednet. Het is evident dat kinderen die door ziekte niet in de klas geraken, geen thuisonderwijs kunnen volgen als ze geen eigen laptop hebben. “Dankzij deze computer kan ik verbinding maken met mijn klas en de lessen volgen. Zo kon ik ook via videogesprekken mijn klasgenootjes zien en horen (want ik mocht ze niet in het echt ontmoeten). Ik heb zo zelfs mijn CEB (diploma basisonderwijs, nvdv) behaald!” (getuigenis van Léon)

Visibiliteit en bewustwording

‘Wanneer een bekende organisatie als de Nationale Loterij ons ondersteunt, is dat niet alleen belangrijk op financieel vlak’, zegt Sylvie Kedzierski, Strategic Partnerships Director bij Digital for Youth. ‘Het helpt onze bescheiden organisatie mee op de kaart zetten, geeft ons meer visibiliteit en brengt de problematiek van digitale uitsluiting extra onder de aandacht. Dat is voor ons natuurlijk ook heel belangrijk.’

 

Samen met talloze andere organisaties die zich inzetten voor goede doelen, krijgen we elk jaar een uitnodiging voor De nacht van het geluk, die de Nationale Loterij organiseert. ‘Ook dat is belangrijk voor ons’, zegt Sylvie. ‘We kunnen daar niet alleen veel andere goede doelen ontmoeten, maar ook belangrijke stakeholders en potentiële donoren.’

 

Net zoals Digital for Youth heeft ook de Nationale Loterij een belangrijke maatschappelijke rol. Door onze krachten te bundelen, maken we een groter publiek bewust van onze rol en realiseren we meer impact.

 

Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij over de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij en hoe Digital for Youth daarin past: ‘Als 1 van de grootste e-commerce bedrijven van België weten we maar al te goed hoe belangrijk digitale skills en goede IT-krachten zijn. Het is heel belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen op digitaal vlak en zo een sterke toekomst kunnen uit bouwen. Onze spelersgroep is groot en van alle leeftijden maar iedereen van hen heeft toekomstdromen. Samen met onze spelers zijn we trots dat we, door het ondersteunen van organisaties zoals Digital For Youth, de toekomstdromen van de kinderen concreet maken.’

Dankzij de gulle gift van de Nationale Loterij en haar spelers konden we van oktober 2021 tot en met mei 2022 bijna 1.000 laptops verdelen onder meer dan 70 verenigingen in heel ons land.

Gebeten door programmeren

Gebeten door programmeren

Kinderen leren programmeren

Ave Regina is een zorginstelling die zorg en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een mentale beperking, gedragsstoornissen of emotionele stoornissen. Niet alle jongeren of volwassenen gaan er wekelijks naar huis. Het is daarom belangrijk dat de vrije tijd van de bewoners leuk en zinvol wordt ingevuld. Een manier waarop ze dat doen is door een programmeerklas te organiseren. De laptops in de klas kreeg Ave Regina van Digital for Youth.

Digitale vaardigheden evolueren

Veronique Dewaet werkt op de dienst vrije tijd van de jongerenzorg en organiseert naschoolse sport en ontspanning. Ze meent dat de laptops van Digital for Youth echt een verschil maken voor de jongeren. ‘We hebben al sinds 15 jaar ons computerclubje. In het begin leerden jongeren er de basics zoals werken in Word, Paint… Ze leerden speels en creatief dingen maken met de computer’. Maar Dewaet merkt dat – ook in het onderwijs – digitale vaardigheden complexer worden en steeds vaker evolueren naar echt programmeren.

‘De jongeren die hier bijna permanent verblijven hebben heel weinig mogelijkheid om buitenhuis aan initiatieven als bv. CoderDojo deel te nemen. In het weekend hebben we één opvoeder per leefgroep. Die kan de groep niet even alleen laten om iemand naar de CoderDojo te voeren. Bij de jongeren die het wel geprobeerd hebben, zien we toch vaak dat het na een aantal weken moeilijk wordt door bv. hun gedrags- of emotionele stoornissen. Waarom organiseren we het dan niet zelf, vroegen we ons af. Zodat onze jongeren op een laagdrempelige manier kunnen leren wat praktisch of financieel anders niet haalbaar is.

Probleemoplossend denken

Ave Regina reageerde op onze KBS-oproep. Hun dossier werd goedgekeurd en ze ontvingen zestien laptops. Genoeg voor de huiswerkklas én een mobiele programmeerklas, waar de jongeren op woensdagmiddag in kleine groepjes leren programmeren. Er is bij de jongeren grote interesse in programmeren, maar uiteraard ontwikkelen ze meer dan puur digitale vaardigheden. ‘We zien dat logisch denken wordt gestimuleerd en dat ze probleemoplossend leren denken’, zegt Dewaet. ‘Door te programmeren leren ze nauwkeurig te werken en creatief te zijn. Wat onze kinderen hier leren, helpt hen ook op school.’

 

Zowel de zorgverstrekkers als de kinderen van Ave Regina zijn dan ook heel blij met de laptops en de programmeerles. Dewaet was samen met de kinderen vorig jaar al aan het uitzoeken wat de mogelijkheden waren, wat het aanbod was en wat haalbaar, leuk of niet leuk zou kunnen zijn. Nu hebben we ook het materiaal, dus kunnen we er ook echt mee aan de slag’, zegt ze. ‘En er komen meer kinderen aan bod.’

 

‘Zonder de laptops zou het bij vier of vijf kinderen gebleven zijn in ons kleine computerlokaaltje’, aldus Dewaet. ‘De pc’s die we hadden waren erg verouderd en ze liepen vaak vast. Dat leidde dikwijls tot veel frustraties. Maar bij onze kinderen kan frustratie soms snel uit de hand lopen. De laptops van Digital for Youth zijn heel goed, het materiaal werkt zoals het hoort, dus die frustratie valt weg. En zo hebben onze jongeren meer plezier in wat ze doen.’

Het mag gerust meer zijn

Het blijft trouwens niet bij de laptops van Digital for Youth. Bij Ave Regina hebben ze de programmeermicrobe helemaal te pakken. Ze zijn nu op zoek naar organisaties die hen ook in het pedagogische stuk kunnen ondersteunen. Dewaet: ‘We hebben nu een samenwerking met CoderDojo. Ze geven ons lesmateriaal in bruikleen en pedagogische ondersteuning.’ Link in de kabel zal binnenkort ook workshops organiseren in Ave Regina. Op die manier kunnen de jongeren straks met meerdere programmeertalen kennis maken.

Dewaet overweegt om met Ave Regina nog een dossier in te dienen. Niet om nog meer jongeren aan het programmeren te krijgen, maar voor hun schoolwerk. ‘Er zijn toch tamelijk wat kinderen die nu halftijds naar school gaan’, zegt ze. ‘Dat betekent dat ze halftijds in de leefgroep huistaken en schoolwerk moeten maken. Dat kunnen we alleen maar doen als we meer laptops hebben.’

‘Tijdens de eerste lockdown waren er heel wat kinderen die weken geen schoolwerk konden maken omdat ze het materiaal niet hadden. Vooral voor onze kinderen kan een korte leerachterstand snel grote gevolgen hebben. Dat willen we absoluut vermijden’, besluit Dewaet.

Kan jouw organisatie extra hardware gebruiken? Bekijk of je in aanmerking komt!

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Digitale bruggen bouwen

Digitale bruggen bouwen

Link in de kabel

Sinds 2001 faciliteert Link in de Kabel jaarlijks het computergebruik van zo’n 700 jongeren uit tien deelorganisaties (buurtwerkingen, sociale instellingen en vormingscentra) op bijna 40 locaties in Leuven. Voor het IT-materiaal doet het een beroep op Digital for Youth.

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. ‘We bieden hen computertoegang en ondersteuning bij computerproblemen’, zegt David Loyen, coördinator bij Link in de Kabel. Concreet betekent dat, dat ze ervoor zorgen dat in alle leefgroepen, jeugdhuizen, buurtwerkingen … waar kansarme jongeren komen, een computer aanwezig is zodat alle jongeren de kans krijgen om met dit medium kennis te maken. Natuurlijk streven ze er ook naar dat de computers zo goed mogelijk werken en de problemen zo snel mogelijk opgelost worden met een zo’n klein mogelijk budget, en er begeleiding is, zowel voor de jongeren als voor de begeleiders van de jongeren.

Digitale vaardigheden bijbrengen

‘Kansarm en kwetsbaar mag je gerust ruim opvatten, zegt David. ‘Het zijn jonge nieuwkomers in ons land, jongeren uit kansarme buurten, jongeren in bijzondere jeugdzorg. Maar daar komen tegenwoordig steeds meer ‘gewone’ jongeren bij die online kwetsbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk te prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercrime.’


Met hun zogenaamde digitale bruggen verlegt Link in de Kabel het accent van ’toegang tot’ naar ‘omgang met’ digitale media. ‘Toen we 18 jaar geleden begonnen was onze voornaamste zorg: hoe krijgen we kinderen online. Vandaag zijn alle kinderen online met hun smartphone, die zelfs kansarme kinderen in veel gevallen hebben. En dus moeten we niet focussen op hoe we hen online krijgen, maar hoe we hen de nodige digitale vaardigheden bijbrengen.’

Groeiende nood aan materiaal

Link in de Kabel was het verdeelpunt van Close The Gap voor de instellingen in Leuven. Via Close The Gap, kwam Link in de Kabel in contact met Digital for Youth. Zoals het nu gaat, detecteert Link in de Kabel de nood aan IT-materiaal bij organisaties en zorgt Digital for Youth vervolgens voor het materiaal, dat Link in de Kabel dan weer verdeeld.

David beklemtoont hoe belangrijk hun werk en dat van Digital for Youth is voor kansarme jongeren: ‘In instellingen zal de nood aan materiaal blijven bestaan. Als er in het budget al ruimte is voor IT, gaat dat uiteraard naar IT voor het personeel dat op een performante manier moet kunnen werken.’

‘Ook de vraag naar pc’s in kansarme gezinnen zal enkel toenemen. Scholen werken steeds meer digitaal. Kinderen vinden hun taken via de smartschool, ze maken huiswerk op de tablet en bereiden hun spreekbeurten en presentaties voor met info van het internet. ‘Er zijn nog heel veel gezinnen waar geen pc of laptop is. Dus rekenen we vooral op Digital for Youth om ons materiaal aan te leveren. De komst van een pc in een leefgroep met kansarme jongeren betekent heel veel voor hen. Beeld je maar eens in dat je als kind vandaag de dag huiswerk moet maken zonder pc of internet.’ Daarbij benadrukt David wel dat het verdelen van pc’s onder gezinnen niet de kerntaak is van Link in de Kabel. Ook al is de nood daar ook hoog, de klemtoon blijft voor hen liggen op buurtwerk, bijzondere jeugdzorg, leefgroepen.

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Solidariteit vóór alles

Solidariteit vóór alles

Amonsoli
 

Het sleutelwoord van Amonsoli is solidariteit. ‘Als vzw willen wij vóór alles een plaats voor uitwisseling, informatie, ontmoeting en participatie zijn. Onze klanten zijn bijna uitsluitend migranten voor wie wij de integratie gemakkelijker willen laten verlopen’.

Amonsoli (“Action Mondiale pour la Solidarité“) organiseert een uitgebreid gamma aan opleidingsactiviteiten: cursussen Frans voor anderstaligen, inburgeringsworkshops, begeleiding bij huiswerk en vakantiestages. ‘Daarnaast bieden wij ook ouderschapsondersteuning en begeleiding van werkzoekenden, evenals sociale en juridische begeleiding als onze klanten daar nood aan hebben. Kort samengevat proberen wij dus om onze klanten zo goed mogelijk te helpen in hun integratieproces.’, vertelt Afgevaardigd bestuurder Makido Sorgho.

IT-ruimte

Sorgho is blij dat hij kan rekenen op de steun van Digital for Youth in de uiteenlopende activiteiten van Amonsoli: ‘Onze grootste uitdaging is alles wat te maken heeft met alfabetisering, de omkadering van jongeren en de begeleiding van het integratieproces. Wij willen mensen helpen en dankzij Digital for Youth hebben wij onze diensten kunnen verbeteren en professionaliseren.’

‘Digital for Youth heeft ons 10 computers en een printer aangeboden en dat heeft veel veranderd, zowel voor ons doelpubliek als voor onze eigen organisatie. Zo hebben wij een IT-ruimte kunnen inrichten waar onze klanten kunnen werken en toegang hebben tot het internet. We organiseren er ook cursussen om klanten die nog nooit een computer hebben gebruikt, vertrouwd te maken met informatica. Dankzij de computers van Digital for Youth heeft onze organisatie bovendien ook de overstap kunnen maken naar een digitaal facturatiesysteem.’

Heel dankbaar

‘Indertijd hebben wij gereageerd op een oproep van de Koning Boudewijnstichting om hulp te krijgen van Digital for Youth. We zijn daar heel dankbaar voor en hopen uiteraard dat we onze samenwerking in de toekomst kunnen verderzetten, want we zien heel duidelijk de voordelen van computers om onze missie te doen slagen. Met meer computers kunnen we verder naar ons doel toewerken en cursussen aanbieden aan iedereen die dat nodig heeft, zodat al onze klanten kunnen leren omgaan met informatica.’

‘We zijn ervan overtuigd dat onze strategie en dienstverlening de integratie van onze klanten op de lange termijn ten goede zullen komen. Hoe beter ze met een computer kunnen werken, hoe autonomer ze worden en hoe sneller ze een job zullen vinden. En dat is één van de bouwstenen om de integratie in onze maatschappij vlotter te doen verlopen,’ concludeert hij.

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!