Gebeten door programmeren

Gebeten door programmeren

Kinderen leren programmeren

Ave Regina is een zorginstelling die zorg en ondersteuning biedt aan jongeren en volwassenen met een mentale beperking, gedragsstoornissen of emotionele stoornissen. Niet alle jongeren of volwassenen gaan er wekelijks naar huis. Het is daarom belangrijk dat de vrije tijd van de bewoners leuk en zinvol wordt ingevuld. Een manier waarop ze dat doen is door een programmeerklas te organiseren. De laptops in de klas kreeg Ave Regina van Digital for Youth.

Digitale vaardigheden evolueren

Veronique Dewaet werkt op de dienst vrije tijd van de jongerenzorg en organiseert naschoolse sport en ontspanning. Ze meent dat de laptops van Digital for Youth echt een verschil maken voor de jongeren. ‘We hebben al sinds 15 jaar ons computerclubje. In het begin leerden jongeren er de basics zoals werken in Word, Paint… Ze leerden speels en creatief dingen maken met de computer’. Maar Dewaet merkt dat – ook in het onderwijs – digitale vaardigheden complexer worden en steeds vaker evolueren naar echt programmeren.

‘De jongeren die hier bijna permanent verblijven hebben heel weinig mogelijkheid om buitenhuis aan initiatieven als bv. CoderDojo deel te nemen. In het weekend hebben we één opvoeder per leefgroep. Die kan de groep niet even alleen laten om iemand naar de CoderDojo te voeren. Bij de jongeren die het wel geprobeerd hebben, zien we toch vaak dat het na een aantal weken moeilijk wordt door bv. hun gedrags- of emotionele stoornissen. Waarom organiseren we het dan niet zelf, vroegen we ons af. Zodat onze jongeren op een laagdrempelige manier kunnen leren wat praktisch of financieel anders niet haalbaar is.

Probleemoplossend denken

Ave Regina reageerde op onze KBS-oproep. Hun dossier werd goedgekeurd en ze ontvingen zestien laptops. Genoeg voor de huiswerkklas én een mobiele programmeerklas, waar de jongeren op woensdagmiddag in kleine groepjes leren programmeren. Er is bij de jongeren grote interesse in programmeren, maar uiteraard ontwikkelen ze meer dan puur digitale vaardigheden. ‘We zien dat logisch denken wordt gestimuleerd en dat ze probleemoplossend leren denken’, zegt Dewaet. ‘Door te programmeren leren ze nauwkeurig te werken en creatief te zijn. Wat onze kinderen hier leren, helpt hen ook op school.’

 

Zowel de zorgverstrekkers als de kinderen van Ave Regina zijn dan ook heel blij met de laptops en de programmeerles. Dewaet was samen met de kinderen vorig jaar al aan het uitzoeken wat de mogelijkheden waren, wat het aanbod was en wat haalbaar, leuk of niet leuk zou kunnen zijn. Nu hebben we ook het materiaal, dus kunnen we er ook echt mee aan de slag’, zegt ze. ‘En er komen meer kinderen aan bod.’

 

‘Zonder de laptops zou het bij vier of vijf kinderen gebleven zijn in ons kleine computerlokaaltje’, aldus Dewaet. ‘De pc’s die we hadden waren erg verouderd en ze liepen vaak vast. Dat leidde dikwijls tot veel frustraties. Maar bij onze kinderen kan frustratie soms snel uit de hand lopen. De laptops van Digital for Youth zijn heel goed, het materiaal werkt zoals het hoort, dus die frustratie valt weg. En zo hebben onze jongeren meer plezier in wat ze doen.’

Het mag gerust meer zijn

Het blijft trouwens niet bij de laptops van Digital for Youth. Bij Ave Regina hebben ze de programmeermicrobe helemaal te pakken. Ze zijn nu op zoek naar organisaties die hen ook in het pedagogische stuk kunnen ondersteunen. Dewaet: ‘We hebben nu een samenwerking met CoderDojo. Ze geven ons lesmateriaal in bruikleen en pedagogische ondersteuning.’ Link in de kabel zal binnenkort ook workshops organiseren in Ave Regina. Op die manier kunnen de jongeren straks met meerdere programmeertalen kennis maken.

Dewaet overweegt om met Ave Regina nog een dossier in te dienen. Niet om nog meer jongeren aan het programmeren te krijgen, maar voor hun schoolwerk. ‘Er zijn toch tamelijk wat kinderen die nu halftijds naar school gaan’, zegt ze. ‘Dat betekent dat ze halftijds in de leefgroep huistaken en schoolwerk moeten maken. Dat kunnen we alleen maar doen als we meer laptops hebben.’

‘Tijdens de eerste lockdown waren er heel wat kinderen die weken geen schoolwerk konden maken omdat ze het materiaal niet hadden. Vooral voor onze kinderen kan een korte leerachterstand snel grote gevolgen hebben. Dat willen we absoluut vermijden’, besluit Dewaet.

Kan jouw organisatie extra hardware gebruiken? Bekijk of je in aanmerking komt!

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Digitale bruggen bouwen

Digitale bruggen bouwen

Link in de kabel

Sinds 2001 faciliteert Link in de Kabel jaarlijks het computergebruik van zo’n 700 jongeren uit tien deelorganisaties (buurtwerkingen, sociale instellingen en vormingscentra) op bijna 40 locaties in Leuven. Voor het IT-materiaal doet het een beroep op Digital for Youth.

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. ‘We bieden hen computertoegang en ondersteuning bij computerproblemen’, zegt David Loyen, coördinator bij Link in de Kabel. Concreet betekent dat, dat ze ervoor zorgen dat in alle leefgroepen, jeugdhuizen, buurtwerkingen … waar kansarme jongeren komen, een computer aanwezig is zodat alle jongeren de kans krijgen om met dit medium kennis te maken. Natuurlijk streven ze er ook naar dat de computers zo goed mogelijk werken en de problemen zo snel mogelijk opgelost worden met een zo’n klein mogelijk budget, en er begeleiding is, zowel voor de jongeren als voor de begeleiders van de jongeren.

Digitale vaardigheden bijbrengen

‘Kansarm en kwetsbaar mag je gerust ruim opvatten, zegt David. ‘Het zijn jonge nieuwkomers in ons land, jongeren uit kansarme buurten, jongeren in bijzondere jeugdzorg. Maar daar komen tegenwoordig steeds meer ‘gewone’ jongeren bij die online kwetsbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk te prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercrime.’


Met hun zogenaamde digitale bruggen verlegt Link in de Kabel het accent van ’toegang tot’ naar ‘omgang met’ digitale media. ‘Toen we 18 jaar geleden begonnen was onze voornaamste zorg: hoe krijgen we kinderen online. Vandaag zijn alle kinderen online met hun smartphone, die zelfs kansarme kinderen in veel gevallen hebben. En dus moeten we niet focussen op hoe we hen online krijgen, maar hoe we hen de nodige digitale vaardigheden bijbrengen.’

Groeiende nood aan materiaal

Link in de Kabel was het verdeelpunt van Close The Gap voor de instellingen in Leuven. Via Close The Gap, kwam Link in de Kabel in contact met Digital for Youth. Zoals het nu gaat, detecteert Link in de Kabel de nood aan IT-materiaal bij organisaties en zorgt Digital for Youth vervolgens voor het materiaal, dat Link in de Kabel dan weer verdeeld.

David beklemtoont hoe belangrijk hun werk en dat van Digital for Youth is voor kansarme jongeren: ‘In instellingen zal de nood aan materiaal blijven bestaan. Als er in het budget al ruimte is voor IT, gaat dat uiteraard naar IT voor het personeel dat op een performante manier moet kunnen werken.’

‘Ook de vraag naar pc’s in kansarme gezinnen zal enkel toenemen. Scholen werken steeds meer digitaal. Kinderen vinden hun taken via de smartschool, ze maken huiswerk op de tablet en bereiden hun spreekbeurten en presentaties voor met info van het internet. ‘Er zijn nog heel veel gezinnen waar geen pc of laptop is. Dus rekenen we vooral op Digital for Youth om ons materiaal aan te leveren. De komst van een pc in een leefgroep met kansarme jongeren betekent heel veel voor hen. Beeld je maar eens in dat je als kind vandaag de dag huiswerk moet maken zonder pc of internet.’ Daarbij benadrukt David wel dat het verdelen van pc’s onder gezinnen niet de kerntaak is van Link in de Kabel. Ook al is de nood daar ook hoog, de klemtoon blijft voor hen liggen op buurtwerk, bijzondere jeugdzorg, leefgroepen.

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Solidariteit vóór alles

Solidariteit vóór alles

Amonsoli
 

Het sleutelwoord van Amonsoli is solidariteit. ‘Als vzw willen wij vóór alles een plaats voor uitwisseling, informatie, ontmoeting en participatie zijn. Onze klanten zijn bijna uitsluitend migranten voor wie wij de integratie gemakkelijker willen laten verlopen’.

Amonsoli (“Action Mondiale pour la Solidarité“) organiseert een uitgebreid gamma aan opleidingsactiviteiten: cursussen Frans voor anderstaligen, inburgeringsworkshops, begeleiding bij huiswerk en vakantiestages. ‘Daarnaast bieden wij ook ouderschapsondersteuning en begeleiding van werkzoekenden, evenals sociale en juridische begeleiding als onze klanten daar nood aan hebben. Kort samengevat proberen wij dus om onze klanten zo goed mogelijk te helpen in hun integratieproces.’, vertelt Afgevaardigd bestuurder Makido Sorgho.

IT-ruimte

Sorgho is blij dat hij kan rekenen op de steun van Digital for Youth in de uiteenlopende activiteiten van Amonsoli: ‘Onze grootste uitdaging is alles wat te maken heeft met alfabetisering, de omkadering van jongeren en de begeleiding van het integratieproces. Wij willen mensen helpen en dankzij Digital for Youth hebben wij onze diensten kunnen verbeteren en professionaliseren.’

‘Digital for Youth heeft ons 10 computers en een printer aangeboden en dat heeft veel veranderd, zowel voor ons doelpubliek als voor onze eigen organisatie. Zo hebben wij een IT-ruimte kunnen inrichten waar onze klanten kunnen werken en toegang hebben tot het internet. We organiseren er ook cursussen om klanten die nog nooit een computer hebben gebruikt, vertrouwd te maken met informatica. Dankzij de computers van Digital for Youth heeft onze organisatie bovendien ook de overstap kunnen maken naar een digitaal facturatiesysteem.’

Heel dankbaar

‘Indertijd hebben wij gereageerd op een oproep van de Koning Boudewijnstichting om hulp te krijgen van Digital for Youth. We zijn daar heel dankbaar voor en hopen uiteraard dat we onze samenwerking in de toekomst kunnen verderzetten, want we zien heel duidelijk de voordelen van computers om onze missie te doen slagen. Met meer computers kunnen we verder naar ons doel toewerken en cursussen aanbieden aan iedereen die dat nodig heeft, zodat al onze klanten kunnen leren omgaan met informatica.’

‘We zijn ervan overtuigd dat onze strategie en dienstverlening de integratie van onze klanten op de lange termijn ten goede zullen komen. Hoe beter ze met een computer kunnen werken, hoe autonomer ze worden en hoe sneller ze een job zullen vinden. En dat is één van de bouwstenen om de integratie in onze maatschappij vlotter te doen verlopen,’ concludeert hij.

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Jongeren leren programmeren

Jongeren leren programmeren

CoderDojo

Met gratis workshops maakt CoderDojo Belgium kinderen en jongeren warm voor programmeren en wil hen zo voorbereiden op de digitale samenleving van morgen. Om de instapdrempel zo laag mogelijk te houden, doet het een beroep op refurbished laptops van Digital for Youth.

CoderDojo Belgium is een non-profitbeweging die deel uitmaakt van de internationale CoderDojo Foundation en gratis codeerworkshops organiseert voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. Daarnaast ondersteunt CoderDojo Belgium de community van intussen 130 lokale codeerclubs (dojo’s) over heel België. Het zorgt ook voor de nodige omkadering voor die dojo’s en faciliteert de onderlinge communicatie.

Refurbished laptops

‘We doen dat omdat het belangrijk is om jongeren voor te bereiden op de digitale samenleving van morgen’, zegt Rosemarijn Dumont, project manager bij CoderDojo Belgium. ‘Er zijn vandaag al veel jobs in IT die niet ingevuld geraken omdat er te weinig digitaal talent is. De vraag naar digitale skills zal bovendien enkel toenemen in de toekomst.’ En daar wil CoderDojo Belgium dus een antwoord op bieden.

De workshops die CoderDojo Belgium organiseert, zijn gratis. Op die manier willen ze alle jongeren de kans geven om hun digitale skills te ontwikkelen. ‘Wij vragen onze kinderen wel om zelf een laptop mee te brengen, maar we merken dat dat niet evident is. Vaak komen ze met de laptop van mama of papa, maar het gebeurt ook dat er in het gezin geen laptop is. Daarom proberen we bij elke dojo een vijftal laptops te voorzien’, aldus Rosemarijn.

Daarvoor rekent CoderDojo Belgium op Digital for Youth. ‘Wij verzamelen oude laptops in onze community en brengen die binnen bij Digital for Youth. Tegelijk bezorgen zij ons refurbished laptops voor onze dojo’s.’ Dat is volgens Rosemarijn meteen ook de grote meerwaarde van de samenwerking met Digital for Youth: ‘We bereiken nu meer kinderen omdat de drempel van het eigen materiaal wegvalt. Zonder Digital for Youth zou het voor heel wat kinderen niet mogelijk zijn om deel te nemen.’

CoderDojo4All


Met het project Coderdojo4All wil CoderDojo Belgium haar werking graag aan een breder publiek bekend maken. Specifiek doen ze binnen dit project extra inspanningen om kwetsbare en kansarme kinderen te bereiken. Daarvoor zal het natuurlijk nog meer laptops nodig hebben.

Programmeerles

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!

Laptops voor scholen

Laptops voor scholen

Laptops voor scholen
In het voorjaar van 2020, bij het begin van de coronacrisis, moest onderwijs van de ene dag op de andere vanop afstand georganiseerd worden. Wij hadden de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen te helpen en de scholen te ondersteunen in digitaal onderwijs.

Bij Digital for Youth werden we aan het begin van de coronacrisis overspoeld met aanvragen voor laptops. In veel gezinnen is er wel een pc of laptop beschikbaar, maar die moet vaak gedeeld worden met alle gezinsleden. Wanneer plots meerdere kinderen tegelijk online les moesten volgen, gaf dat natuurlijk problemen. Wij zetten alles in het werk om zoveel mogelijk leerlingen aan een laptop te helpen. Op die manier konden we de leerachterstand en digitale uitsluiting tegengaan.

Eind maart 2020 zijn we al naar bevoegde overheden gestapt met een actieplan: onze scholencampagne. Die hield in dat we een grote inzameling van laptops en middelen organiseerden om zoveel mogelijk jongeren te helpen.

10.000 laptops voor Vlaamse scholieren

Samen met de Vlaamse Overheid gaven we eind maart het startschot van onze scholencampagne: de inzameling van 10.000 laptops. Dankzij een ongekende solidariteitsgolf behaalden we eind mei 2020 onze ambitieuze doelstelling en overhandigden we symbolisch de 10.000ste opgeknapte laptop tijdens een persconferentie in een Gentse school. Daarbij waren ook minister van Onderwijs Ben Weyts en donateur Eneco aanwezig. Met die 10.000ste laptop sloten we ons scholenproject in Vlaanderen af.

Scholencampagne reikt uit over heel België

Na de Vlaamse scholencampagne gingen we op hetzelfde elan verder in de rest van België. Zo verdeelden we 1.200 laptops aan de scholen van de Vlaamse Gemeeschapscommissie in Brussel. Ook de Duitstalige Gemeenschap kreeg steun met zo’n 500 laptops voor de plaatselijke scholen. In juni 2020 volgde uiteindelijk ook de Fédération-Wallonie Bruxelles: zij uitten het initiatief om 4.000 laptops in te zamelen voor scholen in Wallonië.

Bedankt partners, donors en regionale overheden

Dankzij de ongeziene steun van onze partners en donoren, konden we in 2020 de digitale kloof in het onderwijs verkleinen. Dankjewel aan de vele bedrijven die ons massaal hun afgeschreven laptops bezorgden. Het logistieke werk en het refurbishen van alle toestellen was mogelijk dankzij de financiële middelen die de regionale overheden vrijmaakten. Daarnaast kregen we ook financiële giften van meer dan 1.000 bedrijven én particulieren. Met deze middelen kunnen we extra laptops klaarmaken om de digitale kloof bij scholieren blijvend aan te pakken!

Komt er een vervolg?

De coronacrisis leerde ons dat de digitale kloof in België niet eenvoudig te dichten is. Ook de komende maanden en jaren zal Digital for Youth zich blijven inzetten om kinderen en jongeren vrije toegang te geven tot een laptop en hun interesse in technologie aan te wakkeren. We blijven hiervoor rekenen op de steun van onze partners en donoren.

Steun je ons in het bestrijden van de digitale kloof bij onze jongeren?

© Unsplash

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!