Digital Inclusion Charter ondertekend.

Digital Inclusion Charter ondertekend.

Afgelopen maand ondertekenden wij samen met DNS Belgium, één van onze oprichters, het Digital Inclusion Charter. Op initiatief van BNP Paribas Fortis scharen 30 bedrijven, overheden en sociale organisaties zich achter hetzelfde doel: grotere bewustwording rond de digitale kloof in België creëren. Dat juichen wij natuurlijk toe.

Onder de naam ‘DigitAll’ bundelen meer dan 30 partijen de krachten om zoveel mogelijk mensen in België digitaal wijs te maken. En dat is nodig. 1 op 10 van de huishoudens in België heeft nog steeds geen toegang tot het internet. Vier op de tien Belgen hebben geen of onvoldoende digitale vaardigheden om bijvoorbeeld essentiële documenten te versturen naar de overheid.

 

Bij Digital For Youth weten we maar al te goed wat de gevolgen zijn: digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. De digitale kloof weegt op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren. Samen met DNS Belgium delen we het doel om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in onze digitale maatschappij. Wij focussen expliciet op kinderen en jongeren. Bijdragen aan een eerlijke digitale maatschappij is eenvoudig: doe een donatie, elke laptop telt.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt om laptops te schenken.

Onlangs vroegen we het VBO om onze activiteiten te steunen en onze organisatie te promoten. Pieter Timmermans was meteen gewonnen voor het idee. En wij waren dankbaar: dankzij een videoboodschap helpt het VBO ons zoveel mogelijk bedrijven in België te bereiken met de oproep om afgeschreven IT-materiaal te doneren.

Het is onvoorstelbaar dat niet alle jongeren in België toegang hebben tot een computer, om te exploreren en te leren wanneer zij dat willen. Daarom moeten we ons tot het topniveau van de bedrijfswereld richten: bedrijfsleiders kunnen en durven hun nek uitsteken om meer kansen te creëren voor onze jeugd. Dat aantal moet gewoon omhoog.

 

We maken heel wat veronderstellingen wanneer het gaat om jongeren en digitale vaardigheden.

 • Jongere kinderen komen op lagereschoolleeftijd vanzelf in aanraking met IT.
 • Kinderen en jongeren krijgen informatica in het humaniora waardoor zij de juiste vaardigheden ontwikkelen.
 • Jongeren vinden eenvoudig hun weg in digitale toepassingen.
 • Jongeren zijn vergroeid met hun smartphone.
 • Ze hebben digitale vaardigheden onder de knie en zijn ‘mee’ op digitaal vlak.

Die assumpties zijn fout of gaan alleszins niet op voor elk kind of elke jongere. De realiteit toont dat 46% van onze Belgische jeugd beperkte digitale vaardigheden heeft. Dat komt door een gebrek aan materiaal (computer of laptop) en kennis.

 

Het is onze maatschappelijke plicht om de jeugd alle kansen te geven en hen te betrekken in de niet te stoppen digitalisering. We zijn het hen dus ook verplicht om in het nodige materiaal te voorzien.

Luister naar de oproep van Pieter Timmermans en schenk ons vooral uw afgeschreven computers. Samen maken we jongeren onafhankelijk en klaar voor de toekomst, want die is digitaal.

Welkom in het team: Sylvie Kedzierski.

Welkom in het team: Sylvie Kedzierski.

Het team van DigitalForYouth.be groeit.

Op 1 juni kwam Sylvie Kedzierski het team van DigitalForYouth.be versterken. Sylvie zal actief op zoek gaan naar nieuwe donaties. Ze kan daarvoor steunen op een uitgebreid netwerk, dat ze de voorbije veertien jaar bij Agoria heeft opgebouwd.

 

‘Ik ga letterlijk de baan op om laptops en donoren te zoeken’, zegt Sylvie. Bij Agoria stond ze de voorbije veertien jaar in voor internationaal business development. Ze organiseerde buitenlandse missies en reisde veel. ‘Dat was heel leuk en verrijkend. Ik heb in die periode heel veel mensen leren kennen, maar nu wou ik toch iets anders doen.’ 

 

Het doorslaggevende argument om voor DigitalForYouth.be te kiezen was echter de maatschappelijke relevantie van het werk dat Sylvie bij ons kan doen. ‘Mijn werk bij Agoria was natuurlijk ook nuttig. Je helpt de leden, de bedrijven vooruit, maar dat was niet genoeg voor mij. Ik had echt de nood om iets voor de maatschappij te doen, om de toegevoegde waarde van mijn werk te merken en direct resultaat te zien van mijn inspanningen. In deze job is het heel duidelijk: als ik 100 laptops binnenhaal, zijn hiermee 100 jongeren geholpen.’

Zachte netwerker met bijzondere aandacht voor Wallonië.

Sylvie zal dus vooral netwerken. ‘Een hele dag op kantoor achter een pc zitten is echt niets voor mij. Maar ik hou ook niet van netwerkevents waar de contacten vluchtig en oppervlakkig zijn. Geef mij maar warme contacten en een zachtere vorm van netwerken’, zegt ze. ‘Dat is essentieel voor wat ik nu ga doen. Het is voor donoren heel belangrijk dat ze vertrouwen hebben in het verhaal van DigitalForYouth.be.’ 

 

Sylvie zal in eerste instantie focussen op Wallonië en daar donoren warm maken voor het verhaal van DigitalForYouth.be. In Wallonië is er net zoals in Vlaanderen een grote nood aan laptops. Gelukkig is ook het potentieel er groot, omdat er tijdens de coronacrisis veel minder laptops werden ingezameld in het zuidelijke landsdeel. Wallonië kan dus nog een mooie inhaalactie ondernemen en daar zal Sylvie haar schouders onder zetten. 

Een mooi en ambitieus verhaal.

Het doel dat Sylvie zich stelt, is niet mis. ‘De nood aan laptops blijft groot, ook na corona. Ik wil daarom 7.000 laptops per jaar binnenhalen’, zegt ze. ‘Dat zijn 600 laptops per maand. Dat is veel, dat weet ik. Maar ik kan wel terugvallen op mijn persoonlijk netwerk en de warme contacten die ik bij Agoria heb opgebouwd.’

 

Daarnaast kan DigitalForYouth.be natuurlijk ook rekenen op meer dan 100 donoren die reeds een donatie deden. ‘In het ideale geval zouden donoren de reflex moeten hebben te blijven doneren telkens ze afgeschreven laptops hebben, zodat er een partnership ontstaat’, legt Sylvie uit. ‘Daar zijn we op dit moment nog niet. Maar ik begin sowieso met alle bedrijven opnieuw te contacteren die in de coronagolf een donatie deden.’

 

Wat ziet Sylvie haar op persoonlijk vlak bijdragen aan het team van DigitalForYouth.be? ‘Ik heb persoonlijke verbondenheid nodig om me goed te voelen in mijn job’, zegt ze. ‘Ik kom van een bedrijf van 200 mensen waar ik na 14 jaar dan ook een aantal goede vrienden had. Nu kom ik in een heel klein team terecht, dus dat is een heel andere vibe. Maar ik voel me hier heel goed en welkom. Dit wordt een mooi verhaal.

Wil je een steentje bijdragen?

Doe een donatie of plan een verkennend gesprek met onze collega Sylvie: sylvie.kedzierski@digitalforyouth.be.

Fluvius werkt structureel samen met DigitalForYouth.be.

Fluvius werkt structureel samen met DigitalForYouth.be.

Efficiënt een goed doel steunen.

Met meer dan 5.000 medewerkers heeft Fluvius een gigantische IT-infrastructuur, die om de zoveel tijd vernieuwd wordt. Het bedrijf zocht een manier om verouderd IT-materiaal maximaal maatschappelijk te laten renderen. Enter: DigitalForYouth.be.

 

Netbedrijf Fluvius bouwt en beheert de netten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij jou brengen. Op veel plaatsen hebben ze ook netten onder hun hoede voor openbare verlichting, telecommunicatie en riolering. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020, o.w.v. de coronapandemie, schonk Fluvius ons maar liefst 3.000 laptops. Daarna volgden 3 andere donaties die samen een kwart uitmaakten van de laptops die we onder scholen en jeugdorganisaties verdeelden.

 

Fluvius had duidelijk een stevig aandeel in het succes van DigitalForYouth.be in 2020. In een interview licht Chris Colaers van Fluvius onze samenwerking toe.

Fluvius maakt werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Heeft Fluvius een MVO-beleid?

Binnen Fluvius coördineert de MVO-board de toepassing van het MVO (of duurzaamheids-)beleid van Fluvius. In het MVO-comité zitten vertegenwoordigers uit allerlei afdelingen van het bedrijf. Ons MVO-charter is de rode draad voor elke actie die we ondernemen rond duurzaamheid.

Waarom is het belangrijk dat een bedrijf aan MVO doet en welke meerwaarde biedt dat?

Bij onze bedrijfsstrategie en de partnerschappen die we aangaan, houden we altijd duurzaamheid in ons achterhoofd. We willen aandacht schenken aan een positieve impact op mens en maatschappij. Een actief duurzaamheidsbeleid voeren als bedrijf, heeft een duidelijke meerwaarde:

 • Je bent aantrekkelijk als werkgever.
 • Je verhoogt de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.
 • Je beantwoordt proactief aan verwachtingen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Voor ons zijn deze belanghebbenden: steden en gemeenten, klanten, partners, leveranciers en investeerders.
 • Je krijgt toegang tot de financiële markten waarin duurzaamheidscriteria essentieel zijn.

Wat zijn jullie voornaamste doelstellingen voor dit jaar op het vlak van MVO?

We hebben op vandaag geen bedrijfsdoelstellingen die specifiek gericht zijn op MVO. Wel engageren we ons om:

 • ethische, milieu en sociale aspecten altijd mee in rekening te nemen, zowel voor strategische beslissingen als in onze dagelijkse werking.
 • de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties mee te helpen realiseren. Uit een interne bevraging blijkt een grote motivatie om in te zetten op een verantwoorde consumptie en productie én klimaatactie, dus een reductie van CO2 eigen middelen.
 • alle belanghebbenden zo nauw mogelijk te betrekken bij onze werking. Daarvoor communiceren we intern en extern over onze acties rond duurzaamheid en de resultaten ervan naar klanten, leveranciers, medewerkers, externe en sociale partners enzovoort.

Veilig laptops een nieuwe bestemming geven.

Een heel praktische vraag: hoe verliep het oppikken van IT-materiaal?

Dat verliep heel vlot. We kregen van jullie paletten om ons IT-materiaal op te plaatsen zodat alles goed verpakt getransporteerd werd. Op de afgesproken datum kwamen jullie het materiaal ophalen. Jullie bezorgden ons nadien nog een inventarislijst, dataverwijderingcertificaat en recyclagecertificaat. Zo waren we niet alleen gerust, maar voldeden we ook aan de aan de wettelijke verplichtingen. Een win!

Hoe ziet de de toekomst eruit op het vlak van CSR en hoe kan de samenwerking met DigitalForYouth.be verder evolueren ?

Naast de laptops neemt DigitalForYouth.be nu ook ander IT-materiaal af. Dit zorgt voor een uniforme verwerking van ons IT-materiaal, een gemak. Maar daarnaast kunnen ook nog andere zaken (zoals een toetsenbord, muis of kabels) gerecupereerd worden. In de ‘Fluvius MVO Roadmap 2025’ krijgt deelname in initiatieven zoals DigitalForYouth.be zeker een plaats.

 

Ondertussen stuurde Fluvius dit jaar ook al 2 keer IT-materiaal onze richting uit. Wij zijn bijzonder dankbaar en fier op deze structurele samenwerking.

Ook eens van gedachten wisselen hoe wij kunnen samenwerken?

Taalbadonderwijs voor asielzoekers.

Taalbadonderwijs voor asielzoekers.

Combinatie van Nederlands taaltraject met computerlessen.

Abrusco vzw informeert en begeleidt jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om schooluitval te bestrijden. Via het project ‘Taalkot’ zetten ze zich specifiek in voor niet-Nederlandstalige jongeren in Brussel die niet terecht kunnen in de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). ‘Taalkot’ werkt in opdracht van de Centra voor Leren en Werken. Jongeren die in ons land toekomen en elders in het onderwijs niet aan de bak komen, willen ze een eerlijke kans op onderwijs te bieden. Dat doet ‘Taalkot’ door hun kennis van het Nederlands te versterken.

Taalbad Nederlands voor asielzoekers.​

‘Het grootste deel van de jongeren die we begeleiden zijn asielzoekers en vaak is kennis van het Nederlands een probleem’, getuigt Pieter-Jan Peumans, educatief medewerker bij Abrusco. Omdat ze geen Nederlands kennen, komen ze niet aan de bak in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarom organiseert Abrusco taalbaden Nederlands.

 

‘Wij sluiten aan op de werking van het deeltijdse beroepsonderwijs. In plaats van een deeltijdse stage op de werkvloer, benutten wij deze tijd met ons taalbad.’ Zo’n taalbad bestaat uit twee volle dagen Nederlands per week. In twee klassen nemen per jaar een vijftigtal jongeren plaats in de schoolbanken van Abrusco. Sommigen komen voor een paar weken, anderen doen een heel schooljaar uit, afhankelijk van hun leeftijd, leertraject en van de vorderingen in hun asieldossier.

Online veiligheid en privacy op de agenda.​

Abrusco zet natuurlijk ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Die zijn cruciaal om actief deel te nemen aan onze samenleving. ‘Wij werken in opdracht van scholen en het is hun taak om jongeren wegwijs te maken in de digitale wereld’, aldus Pieter-Jan. ‘Tijdens de lockdown hielden we contact met de leerlingen via WhatsApp en gaven we online les. Het maakte op een prangende manier duidelijk hoe belangrijk het is om echt uit de voeten kunnen met het internet.’

Dat alle jongeren een smartphone hebben, brengt wel een zekere voorkennis mee. ‘Dankzij de smartphone pikken ze heel snel nieuwe digitale vaardigheden op. Maar hoe een computer of het internet werkt, wat een server is… daar denken ze totaal niet over na. Ze vinden het vanzelfsprekend dat het werkt. Ze staan ook niet stil bij hun veiligheid online of hun privacy.’

Nederlands leren tijdens de computerles.

‘De stap van Nederlands naar digitale vaardigheden of omgekeerd is niet groot’, gaat Pieter-Jan verder. ‘Het zijn complementaire vaardigheden. Je moet Nederlands beheersen om e-mails te kunnen versturen en een CV te schrijven. En door online informatie op te zoeken, verbeter je je taalvaardigheid en zelfredzaamheid.’

 

‘Het gros van onze jongeren werkt nooit met een computer. Voor velen is dat nieuw. En als werken met een computer ons stimuleert om met taal bezig te zijn, is dat natuurlijk meegenomen. Alleen hadden we tot voor kort geen fatsoenlijk materiaal’, zegt Pieter-Jan. ‘We werkten met oude afdankertjes, bovendien allemaal verschillende pc’s. We werkten ook met tablets, maar ook dat bleek niet ideaal.’

Abrusco kreeg 12 laptops met touchscreen.

‘Toen een van onze collega’s de projectoproep van DigitalForYouth.be zag, dienden we eind 2020 een dossierin via de Koning Boudewijnstichting’, vertelt Pieter-Jan. ‘We waren blij verrast toen we enkele maanden later hoorden dat ons dossier was goedgekeurd.’

 

Abrusco kreeg via DigitalForYouth.be twaalf laptops om op school te gebruiken. ‘Dat is veel beter dan de tablets die we hadden. Het is het perfecte compromis tussen iets wat gemakkelijk draagbaar is en toch groot genoeg is om handig op te werken. Dat we nu ook allemaal met hetzelfde materiaal werken en dat alle laptops touchscreens zijn is leuk meegenomen.’

Dynamische lesinvulling met laptops.

De laptops zorgen voor een welgekomen afwisseling in de lesdag van de jongeren. Pieter-Jan: ‘Als je twee dagen continu met een kleine groep jongeren samenwerkt, geeft dat een andere dynamiek dan op school waar je verschillende vakken en leerkrachten hebt. We proberen zoveel mogelijk te variëren op het vlak van werkvormen en competenties. Dankzij DigitalForYouth.be hebben we nu dagelijks een lesblok waar we met de computers werken.’

 

‘Soms werken we op een andere manier rond digitale vaardigheden. Zo zijn gisteren de laptops niet open gegaan, maar hebben we een stadswandeling gemaakt. De leerlingen namen foto’s die ze dan later op de laptop in een presentatie verwerkten.’ Op die manier zorgen de laptops bij Abrusco voor een nieuwe dynamiek in de klas.