Robuuste donateur.

Volvo Group doneert €100.000.

In december kreeg DigitalForYouth.be een mooi kerstcadeau: we bleken één van de uitverkorenen voor de “Seasonal Gift’ van de Volvo Group Trucks bedrijven in België. Dankzij een genereuze schenking van 100.000 euro helpt Volvo 1.000 jongeren (lees dat cijfer gerust opnieuw: duizend!) aan een laptop. Een straf verhaal dat een interview waard is. Wij legden ons oor te luisteren bij Koen Knippenberg, plant manager bij Volvo Trucks in Gent.

Wat houdt de “Seasonal Gift” van Volvo Group juist in?​

Koen Knippenberg: “Volvo Group introduceerde het donatieconcept in 2016. Het komt erop neer dat onze groep jaarlijks een aanzienlijke som geld vrijmaakt die we in naam van alle medewerkers aan verschillende sociale initiatieven schenken. We kiezen goede doelen uit die nauw aansluiten bij onze kernwaarden. Alle Volvo Group vestigingen wereldwijd dienen voorstellen in, vergezeld van een uitgebreide motivatie waarom het voorgestelde project een selectie verdient.”

Donateur Logo Volvo Trucks

Hoe selecteerden de Belgische vestigingen het goede doel voor de Seasonal Gift van 2020?

Koen Knippenberg: “Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 verschenen regelmatig artikels in de media over de nood aan computers in scholen. Afstandsonderwijs en digitaal leren werden de norm terwijl niet elke jongere toegang tot een eigen computer heeft. Door dat gebrek aan een laptop riskeren sommige jongeren een leerachterstand op te lopen. Daarom vroegen verschillende medewerkers ons om vanuit Volvo Trucks computers te schenken aan scholen. Dat kon, alleen wisten we niet meteen hoe we dat moesten aanpakken: welke scholen hebben een nijpend tekort? Waar ligt de hoogste nood?

Ons communicatieteam zocht uit hoe wij ons steentje konden bijdragen. Hun zoektocht bracht hen bij “DigitalForYouth.be”. De lokale gerichtheid en de eenvoudige focus op het verzamelen en schenken van laptops aan jongeren met een digitale nood, sprak ons aan. Op dat moment hadden we al tientallen computers ter beschikking die we via DigitalForYouth.be konden wegschenken.

Ondertussen kende België een tweede coronagolf waardoor de digitale ongelijkheid opnieuw kinderen parten speelde. Door de eerdere succesvolle samenwerking met DigitalForYouth.be groeide het idee om vanuit België “DigitalForYouth.be” als project in te dienen voor de Seasonal Gift. Door dit initiatief te ondersteunen, investeert de Volvo Group niet alleen in het opbouwen van digitale kennis en competenties bij jongeren. Zo vergroten we ook de kans op een degelijke opleiding voor deze jongeren en krijgen zij perspectief voor de toekomst. Onze leuze is niet voor niets “Together we shape the world we want to live in”. Als Volvo Group willen we daar op zoveel mogelijk manieren aan bijdragen.”

De internationale Volvo Group selecteerde nog 7 andere goede doelen om te steunen. Is er bijzondere aandacht voor digitale inclusie?

Koen Knippenberg: “In totaal werden er voor de Seasonal Gift van 2020 inderdaad 8 projecten gekozen. Volvo Peru diende een gelijkaardig project in waarbij laptops ter beschikking gesteld worden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarnaast zat er in de selectie ook een online opleidingsprogramma voor Chinese kinderen die in afgelegen gebieden wonen. Meestal wordt elk jaar wel gekozen voor een of andere vorm van opleiding voor kinderen, waarbij de aandacht meer en meer gaat naar digitalisering.”

Wat is jullie boodschap of wens aan de organisaties en jongeren die, dankzij jullie hulp, aan de slag kunnen met een laptop?

Koen Knippenberg: “Vanuit Volvo Group willen we samenwerken aan een wereld waarin iedereen mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen en aan zijn of haar toekomst te bouwen. Wij hopen dat dankzij onze schenking meer jongeren de kans krijgen om hun digitale kennis en competenties te ontwikkelen.”

 

“Onze boodschap aan alle jongeren is: wees leergierig en probeer, ook uit mislukkingen kan je leren. Kijk naar de meeste uitvindingen! Digitalisering maakt meer en meer deel uit van onze maatschappij en onze toekomst, ook jullie toekomst. Grijp de kansen die je krijgt en ga op zoek naar mogelijkheden om te groeien.

 

Bedankt aan alle organisaties die onze jongeren ondersteunen. Blijf doen wat je doet en nog beter, zo bouwen we samen aan een wereld waarin we willen leven.”

Vanuit DigitalForYouth.be een warme dankjewel aan de Volvo Group. Onvoorstelbaar dat we dankzij deze gulle donatie 1.000 jongeren mogen helpen.