Een verhaal van een kind lange tekst

Form’Anim vzw werd opgericht in 1997 en heeft sindsdien heel wat projecten opgezet tegen elke vorm van uitsluiting. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar personen van buitenlandse origine en slachtoffers van discriminatie.

Maatschappelijke integratie faciliteren.

‘Met onze organisatie proberen we de sociale integratie te vergemakkelijken van al wie uitgesloten wordt’, licht Sarah Steffens, verantwoordelijk voor sociale en professionele integratieprojecten, de werking van Form’Anim toe. ‘Dat doen we door een breed scala aan activiteiten te organiseren voor groepen, denk bijvoorbeeld aan cursussen Frans voor anderstaligen, en voor individuen, zoals ons aanbod voor sociale en administratieve opvolging of onze IT-permanentie.’

Elk jaar verwelkomt Form’Anim ongeveer 800 mensen, onder wie ook adolescenten die zich voorbereiden op een volwassen en onafhankelijk leven. Precies voor die groep is de ondersteuning door Digital forYouth zeer waardevol gebleken.

Titel

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

De digitale kloof dichten.

  • ‘Digital for Youth gaf ons tien computers en een budget om ze te installeren. Bij Form’Anim gebruiken we deze laptops constant en in de meest uiteenlopende omstandigheden’, getuigt Steffens.
  • ‘Dankzij de laptops kunnen we onze deelnemers helpen om te starten met internetbankieren, zodat ze daarna ook in alle veiligheid kunnen bankieren op hun smartphone.
  • Met de computers kunnen we jongeren ook voorbereiden op hun theoretisch rijexamen of bij het vinden van een nieuwe woning of een baan.
  •  Bovendien bieden laptops ons de mogelijkheid om onze doelgroep voor te lichten over de gevaren en risico’s van het internet.


‘De coronacrisis heeft in wezen bevestigd wat we al weten’, gaat Steffens verder. ‘Er is daadwerkelijk een digitale kloof in onze samenleving die de komende jaren waarschijnlijk nog groter zal worden. Steeds meer diensten, ook die van de overheid, worden alleen online aangeboden, waardoor het risico bestaat dat nog meer mensen worden uitgesloten. Dankzij de steun van Digital for Youth konden we continuïteit garanderen voor onze jongeren die van de ene op de andere dag thuis zaten en niet altijd de middelen hadden om lessen op afstand te volgen.’

Dankzij de computer en de begeleiding dat ik krijg, kan ik veel beter volgen op school.

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

© Unsplash

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

De digitale kloof dichten.

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

© Unsplash

Wil je ook doneren?

Je giften zijn van harte welkom!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Je ontvangt die x keer per maand en dit mag je verwachten van inhoud.