Philip Du Bois

Ons verhaal.

Wij ijveren ervoor dat onze digitale maatschappij toegankelijk is voor élk kind en élke jongere. 

Missie.

Digital for Youth wil de digitale kloof in België verkleinen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar. In samenwerking met andere sociale organisaties, streven we ernaar dat zij toegang tot ICT-materiaal hebben. We willen hun interesse in technologie en hun digitale vaardigheden aanscherpen.

 

Om onze missie te bereiken, zijn we afhankelijk van laptopdonaties. Daarvoor richten we ons tot de bedrijfswereld. Ons doel is om zoveel mogelijk afgeschreven bedrijfslaptops te verzamelen en deze op te knappen (of te ‘refurbishen’).

Historiek.

 • 31 juli 2019 – DNS Belgium en Close the Gap richten Digital for Youth op.
  DNS Belgium en Close the Gap werkten al sinds 2009 samen om de digitale kloof in België te overbruggen, toen onder de naam ‘PC Solidarity’. De bedoeling van de nieuwe vzw? Verouderd IT-materiaal een waardevol tweede leven geven bij kinderen en jongeren. We refurbishen laptops en bezorgen deze aan jonge mensen die er het meeste nood aan hebben. Daarvoor werkt Digital for Youth nauw samen met andere sociale organisaties.

 

 • Maart 2020 – Digital for Youth vindt zichzelf opnieuw uit.
  De coronacrisis zet de wereld op zijn kop. In sneltempo zetten we acties op touw om afstandsonderwijs mogelijk te maken voor alle jongeren. We zamelen zoveel mogelijk materiaal in om Belgische scholen te ondersteunen met IT-materiaal. In 2020 verdelen we in totaal 13.231 laptops aan scholen in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalig België.

 

 • 2021 – Digital for Youth herneemt zijn normale activiteiten.
  We focussen opnieuw op het voorzien van laptops voor educatieve en sociale organisaties met een jeugdwerking.

Het DNA van Digital for Youth.

duurzaam

betrouwbaar

inclusief

toekomstgericht

verbindend

Zorg dragen voor onze planeet en kiezen voor structurele samenwerkingen.

 • Onze activiteiten passen perfect binnen de gedachte van een circulaire economie. Afgeschreven laptops hebben boekhoudkundig geen waarde meer. De maatschappelijke waarde van die toestellen is wél nog bijzonder groot. Wij zetten ‘verouderde’ toestellen in voor een tweede of derde leven bij kinderen en jongeren, die anders de kans niet hebben om zich digitaal te ontplooien.
 • We geloven in langetermijnrelaties en beroepen ons op de expertise van gevestigde waarden, zoals de Koning Boudewijnstichting en CTG Circular. Zij helpen ons om onze maatschappelijke en ecologische impact te maximaliseren.

 

Dataveiligheid en transparantie over financiële middelen en hardware donaties.

 • Wij willen op beide oren kunnen slapen. Daarom geven wij onze donateurs alle nodige garanties rond dataveiligheid. Wij werken samen met ISO 27001 en ISO 9001-gecertificeerde partners, onze professionele refurbishment partner CTG Circular is daar een voorbeeld van.
 • Zonder donaties kunnen wij niet functioneren. Hardware donaties, maar evengoed financiële donaties zijn broodnodig. Om onze donoren te garanderen dat elke euro goed besteed wordt, publiceren wij jaarlijks onze jaarrekening via de Nationale Bank van België. Wij houden van open communicatie en transparantie.

 

Gelijke kansen voor elk kind en elke jongere, om zich digitaal te ontplooien.

 • Onze toekomstdroom is dat iedereen tussen 6 en 25 jaar toegang heeft tot een laptop zodat hij/zij alle mogelijkheden heeft om zich uit te dagen en zijn/haar weg vindt in een sterk gedigitaliseerde wereld.

 

Wij zitten aan het stuurwiel.

 • Technologie, nieuwe media, de ‘digitale wereld’: alles blijf razendsnel evolueren. Wij maken ook deel uit van dat wereldje waardoor we het onszelf verplicht zijn om op de hoogte te zijn van nieuwe evoluties. We zijn toekomstgericht: flexibel, we passen ons aan, aan de nood van de dag.

 

Snel evolueren naar een digitaal inclusieve maatschappij.

 • We brengen verschillende partijen samen: donateurs, sociale organisaties en de kinderen of jongeren die gebruikmaken van gedoneerde laptops.
 • Door onze aanwezigheid en initiatieven binnen nationale overlegplatformen, dragen we actief bij aan het debat en willen we wegen op het beleid rond digitale inclusie.

Stichtende leden

DNS Belgium

“DNS Belgium wil iedereen veilig online krijgen, vandaag en morgen. We willen van deze wereld een digitalere wereld maken. Dus moeten wij dus ook ons steentje bijdragen aan digitale inclusie. Digital for Youth ligt dus in het verlengde van de missie van DNS Belgium”. Aan het woord is Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium.

 

DNS Belgium voert zeer bewust een actief MVO-beleid. Digital for Youth maakt daar ook deel van uit. Dat komt erop neer dat DNS Belgium 80% van haar MVO-middelen investeert in Digital for Youth. Daarnaast mag Digital for Youth op extra werkkracht rekenen vanuit DNS Belgium voor financieel-, juridisch- of communicatieadvies.

DNS Belgium

Close the Gap

Close the Gap, opgericht in 2004, is een internationale sociale onderneming die de digitale kloof wil overbruggen. Dat doet ze door gebruikt ICT-materiaal (gedoneerd door ondernemingen of publieke organisaties), een nieuw leven te geven bij sociale, innovatieve en educatieve projecten. Daarbij ligt de focus voornamelijk op Afrika. Daarnaast werkt Close The Gap ook in Europa en probeert ze de digitale kloof ook daar te verkleinen.


Close the Gap werd in 2019 samen met hun historische partner DNS Belgium medeoprichter van Digital for Youth. Dankzij deze samenwerking kon Close the Gap verschillende organisaties in eigen land bijstaan bij het uitvoeren van hun missie. Want ook in België is er nog steeds sprake van een digitale kloof. Die werd pijnlijk blootgelegd door de opkomst van de COVID-pandemie.

Close the Gap

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!