Digitale kansen voor iedereen.

Vzw CodeNPlay wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan de digitale revolutie. Ze helpt scholen om een inleiding tot coderen en technologie te integreren in hun leerplan. Dit doet ze door middel van opleidingen tijdens en na de schooluren van leerkrachten en leerlingen. Digital for Youth schonk in totaal al 60 laptops aan de vzw.

 

We zijn benieuwd naar het gebruik van onze gedoneerde laptops. In een gesprek met Olivier Lefèvre – coördinator van operationele activiteiten bij CodeNPlay – vertelt hij meer over het ontstaan, de aanpak en het belang van CodeNPlay. 

 

Waarom is CodeNPlay ontstaan?

CodeNPlay is in 2017 ontstaan vanuit het besef dat in een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale technologieën, het essentieel wordt voor elke burger om de bijhorende uitdagingen te overmeesteren. Burgers worden in het dagelijkse leven, maar ook bijvoorbeeld in het werkleven, geconfronteerd door technologische uitdagingen. Begrijpen hoe digitale hulpmiddelen werken, en dus de programmering erachter, wordt in veel opzichten cruciaal: gelijke kansen, de arbeidsmarkt, ethiek en burgerschap, … CodeNPlay wil kinderen digitale geletterdheid bijbrengen. 

Hoe pakken jullie dit aan?

We doen dit door basisscholen te helpen een inleiding tot coderen en technologie in hun leerplan op te nemen. We organiseren buitenschoolse activiteiten en ondersteunen scholen bij hun digitale transitie. Bovendien leiden we ook leerkrachten en leerlingen op, en creëeren we een kwalitatief hoogstaand lesprogramma voor hen.


Hier stopt het niet bij: we zorgen voor cursussen tijdens schoolvakanties, webinars en initiële training in het hoger onderwijs, én we hebben onze jaarlijkse conferentie CodeNPlay Day. Dankzij onze focus op de scholen kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht of inkomen. 

 

We richten ons op de basisschool omwille van drie hoofdredenen:

  1. Veel kinderen worden al ondergedompeld in deze technologieën. Het is daarom van essentieel belang hen te leren er op geïnformeerde, creatieve en actieve wijze gebruik van te maken 
  2. Het is een unieke kans om meisjes voor dit onderwerp te enthousiasmeren, wanneer er nog geen stereotypen aanwezig zijn. 
  3. Op deze leeftijd is de cognitieve ontwikkeling van het kind maximaal, het is dus makkelijker om een nieuwe manier van denken aan te leren 

Waarom is het belangrijk dat CodeNPlay bestaat?

Tegen 2030 zal voor 90% van de banen een basisniveau van digitale vaardigheden vereist zijn. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in staat is digitale technologieën te begrijpen én wij willen iedereen de kans geven om zijn of haar digitale vaardigheden te ontwikkelen. Leren programmeren heeft  veel educatieve voordelen: kinderen leren problemen op te lossen, het stimuleert hun denklogica en het versterkt hun creatieve vaardigheden.