Fluvius werkt structureel samen met DigitalForYouth.be.

Efficiënt een goed doel steunen.

Met meer dan 5.000 medewerkers heeft Fluvius een gigantische IT-infrastructuur, die om de zoveel tijd vernieuwd wordt. Het bedrijf zocht een manier om verouderd IT-materiaal maximaal maatschappelijk te laten renderen. Enter: DigitalForYouth.be.

 

Netbedrijf Fluvius bouwt en beheert de netten die elektriciteit, aardgas en warmte tot bij jou brengen. Op veel plaatsen hebben ze ook netten onder hun hoede voor openbare verlichting, telecommunicatie en riolering. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020, o.w.v. de coronapandemie, schonk Fluvius ons maar liefst 3.000 laptops. Daarna volgden 3 andere donaties die samen een kwart uitmaakten van de laptops die we onder scholen en jeugdorganisaties verdeelden.

 

Fluvius had duidelijk een stevig aandeel in het succes van DigitalForYouth.be in 2020. In een interview licht Chris Colaers van Fluvius onze samenwerking toe.

Fluvius maakt werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Heeft Fluvius een MVO-beleid?

Binnen Fluvius coördineert de MVO-board de toepassing van het MVO (of duurzaamheids-)beleid van Fluvius. In het MVO-comité zitten vertegenwoordigers uit allerlei afdelingen van het bedrijf. Ons MVO-charter is de rode draad voor elke actie die we ondernemen rond duurzaamheid.

Waarom is het belangrijk dat een bedrijf aan MVO doet en welke meerwaarde biedt dat?

Bij onze bedrijfsstrategie en de partnerschappen die we aangaan, houden we altijd duurzaamheid in ons achterhoofd. We willen aandacht schenken aan een positieve impact op mens en maatschappij. Een actief duurzaamheidsbeleid voeren als bedrijf, heeft een duidelijke meerwaarde:

  • Je bent aantrekkelijk als werkgever.
  • Je verhoogt de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.
  • Je beantwoordt proactief aan verwachtingen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid. Voor ons zijn deze belanghebbenden: steden en gemeenten, klanten, partners, leveranciers en investeerders.
  • Je krijgt toegang tot de financiële markten waarin duurzaamheidscriteria essentieel zijn.

Wat zijn jullie voornaamste doelstellingen voor dit jaar op het vlak van MVO?

We hebben op vandaag geen bedrijfsdoelstellingen die specifiek gericht zijn op MVO. Wel engageren we ons om:

  • ethische, milieu en sociale aspecten altijd mee in rekening te nemen, zowel voor strategische beslissingen als in onze dagelijkse werking.
  • de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties mee te helpen realiseren. Uit een interne bevraging blijkt een grote motivatie om in te zetten op een verantwoorde consumptie en productie én klimaatactie, dus een reductie van CO2 eigen middelen.
  • alle belanghebbenden zo nauw mogelijk te betrekken bij onze werking. Daarvoor communiceren we intern en extern over onze acties rond duurzaamheid en de resultaten ervan naar klanten, leveranciers, medewerkers, externe en sociale partners enzovoort.

Veilig laptops een nieuwe bestemming geven.

Een heel praktische vraag: hoe verliep het oppikken van IT-materiaal?

Dat verliep heel vlot. We kregen van jullie paletten om ons IT-materiaal op te plaatsen zodat alles goed verpakt getransporteerd werd. Op de afgesproken datum kwamen jullie het materiaal ophalen. Jullie bezorgden ons nadien nog een inventarislijst, dataverwijderingcertificaat en recyclagecertificaat. Zo waren we niet alleen gerust, maar voldeden we ook aan de aan de wettelijke verplichtingen. Een win!

Hoe ziet de de toekomst eruit op het vlak van CSR en hoe kan de samenwerking met DigitalForYouth.be verder evolueren ?

Naast de laptops neemt DigitalForYouth.be nu ook ander IT-materiaal af. Dit zorgt voor een uniforme verwerking van ons IT-materiaal, een gemak. Maar daarnaast kunnen ook nog andere zaken (zoals een toetsenbord, muis of kabels) gerecupereerd worden. In de ‘Fluvius MVO Roadmap 2025’ krijgt deelname in initiatieven zoals DigitalForYouth.be zeker een plaats.

 

Ondertussen stuurde Fluvius dit jaar ook al 2 keer IT-materiaal onze richting uit. Wij zijn bijzonder dankbaar en fier op deze structurele samenwerking.

Ook eens van gedachten wisselen hoe wij kunnen samenwerken?