Gezinnen huren kosteloos een laptop tijdens het schooljaar.

Ieder jaar verdeelt Digital for Youth laptops aan sociale organisaties die de digitale vaardigheden van jongeren verbeteren. Als sociale organisatie kan je een laptopaanvraag lanceren, daarvoor werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. In de maanden oktober en november mochten opnieuw 29 organisaties laptops verwelkomen. Dankzij de financiële steun van Volvo Trucks konden maar liefst 470 laptops verdeeld worden!

Één van de organisaties die laptops mocht ontvangen, was Wereldhuis Bonangana vzw uit Sint-Niklaas. Een pluralistische vereniging waar vrijwilligers werken aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. ‘Iedereen is welkom’, zegt Piet Callens van Bonangana. Maar het zijn vaak mensen die pas in ons land zijn toegekomen, die nog geen aanvraag ingediend hebben of van wie de aanvraag behandeld wordt, die bij Bonangana aankloppen.

Ongeveer de helft van hen zijn anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. De andere helft zijn kinderen die huiswerkbegeleiding volgen. ‘Het zijn bijna allemaal kinderen van wie de ouders onvoldoende Nederlands kennen om hen te begeleiden op school’, aldus Piet. 

‘Er zijn kinderen die hun huiswerk meehebben en die wij begeleiden en opvolgen. Er zijn ook onderwijzers die extra oefeningen meegeven voor de vakken waarmee kinderen het moeilijk hebben. Met heen-en-weerschriftjes communiceren onze vrijwilligers met de betrokken leerkrachten.’ En die inspanningen leveren resultaat op. ‘Onlangs nog zei een mama dat haar kind hier zo goed geholpen wordt, dat het naar een hogere niveaugroep mocht voor wiskunde.’

Dreigende digitale achterstand.

‘Wat we al lang wisten werd tijdens de eerste lockdown extra pijnlijk duidelijk: er dreigt een digitale achterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen’, getuigt Piet. ‘Onze jongeren hadden geen computer thuis of moest er een delen met drie of vier gezinsleden, er was geen internetverbinding of ze hebben onvoldoende digitale skills.’ Daarom diende Bonangana een eerste dossier in via de Koning Boudewijnstichting.

 

Bij Volvo Group Trucks deden ze tijdens de eerste lockdown in 2020 een gelijkaardige vaststelling. ‘Er verschenen regelmatig artikels in de media over de nood aan computers in scholen en gezinnen waar jongeren een leerachterstand dreigden op te lopen omdat ze de online lessen niet konden meevolgen’, getuigde Koen Knippenberg, plant manager bij Volvo Trucks in Gent.  

 

We wilden laptops aan scholen schenken, maar we wisten niet meteen hoe we dat moesten aanpakken: welke scholen hebben een nijpend tekort? Waar ligt de hoogste nood? En toen kwam Digital for Youth in beeld.

 

Elk jaar schenkt Volvo Group Trucks in naam van alle medewerkers een aanzienlijke som geld aan verschillende sociale initiatieven. Volvo Group Trucks schonk maar liefst 107.375 euro waarmee Digital for Youth nu dus 29 organisaties van laptops kon voorzien. 

Uitleendienst voor laptops.

Bij de eerste aanvraag in 2020 kreeg Bonangana 10 laptops, bij een tweede eerder dit jaar 25. Met extra middelen van Welzijnszorg heeft de organisatie nu 45 laptops. Die stellen ze via een uitleencircuit ter beschikking van gezinnen waar geen pc voorhanden is. ‘Gezinnen kunnen voor de duur van het schooljaar gratis een laptop bij ons lenen. We vragen enkel een waarborg van 25 euro’, zegt Piet. ‘Zo krijgen kinderen toegang tot de online lesomgeving en tools als Bingel en dergelijke. Dankzij de donaties hebben we dit jaar alle aanvragen kunnen coveren.’ 

Ook laptops nodig? Dien een aanvraag in.

Kan jouw organisatie net zoals Bonangana vzw extra laptops gebruiken? Aarzel dan niet en dien een aanvraag in via de Koning Boudewijnstichting. De huidige projectoproep loopt nog t.e.m eind februari!