Partner behaalt B Corp certificaat.

Digital for Youth werkt nauw samen met Circular IT group België (CTG Circular) voor het opknappen van onze IT-donaties. Circular IT group België haalt ICT-materiaal op, zorgt voor een correcte data wipe en herstelt wat nog bruikbaar is (refurbishment). Zij zorgen ervoor dat onze ingezamelde laptops klaargemaakt worden en uitgedeeld kunnen worden aan jongerenorganisaties.

 

Het bedrijf zet sterk in op duurzaamheid. Het harde werk resulteerde in het behalen van het B Corp certificaat.

Voor wie Circular IT group België nog niet kent, het bedrijf biedt een duurzame oplossing voor gebruikte ICT-materialen. Ook onze IT-donaties zijn in goede handen bij Circular IT group België. Het werkt met BLANCCO, een data erasure software, dat een attest geeft ter bevestiging van dataverwijdering. Met hun ‘one stop shop’ zijn alle soorten IT-materiaal welkom. Materiaal dat nog bruikbaar is wordt hersteld. Materiaal dat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycleerd op een ecologische manier. Circulariteit staat steeds centraal.

Inspanningen worden beloond.

Als managing director van het bedrijf, is Didier Appels zeer trots op de vooruitgang die ze geboekt hebben. “Ons bedrijf heeft altijd mooie dingen gedaan. Maar het was vaak moeilijk om onze inspanningen en impact zichtbaar te maken voor de buitenwereld”, vertelt hij.

“Eén van onze meest recente mijlpalen is het verkrijgen van het B Corp certificaat. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan strenge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid”, vertelt hij verder. “Het behalen van dit certificaat is een erkenning van onze inspanningen om een positieve impact te hebben op onze medewerkers, gemeenschap, milieu en onze klanten.”

Belanghebbenden staan centraal.

“Als B Corp staat niet alleen winst voor aandeelhouders centraal, maar ook het welzijn van alle belanghebbenden: lokale overheden, milieu, klanten en personeel. Dit vereist een objectieve kijk op onze activiteiten en een voortdurende inspanning om onze impact te verbeteren”, vertelt Didier. Het verkrijgen van het B Corp certificaat was duidelijk geen gemakkelijke taak. Ze moesten voldoen aan strenge eisen op verschillende vlakken. Dit omvatte het aantonen van concrete acties en het leveren van gedetailleerde documenten.

Het behalen van het B Corp certificaat is een bevestiging van hun toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Het toont aan dat we goed bezig zijn en brengt een gevoel van trots met zich mee, zowel binnen ons bedrijf als bij onze klanten en partners. Het motiveert ons om onze inspanningen voort te zetten en onze impact verder te vergroten.”

Nog lang niet klaar.

“Hoewel het behalen van het B Corp certificaat een belangrijke mijlpaal is, zijn we nog lang niet klaar met onze reis naar duurzaamheid”, vertelt Didier verder. “We blijven ons inzetten voor hergebruik, verduurzaming van ons transport en verpakkingsmaterialen, verbetering van onze infrastructuur, … en meer! We willen ook graag bewustwording over duurzaamheid binnen onze industrie en daarbuiten creëren.”

Je vindt het volledige B Corp verslag van Circular IT group België (CTG Circular) hier.