Slim-Huiswerkklas helpt kinderen groeien sinds 2018.

In 2018 werd een initiatief geboren dat de levens van vele kinderen veranderde: Slim-Huiswerkklas. Het is een vzw die zich toelegt op het individueel begeleiden van kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar bij hun huiswerk.

 

De vzw is opgericht door twee toegewijde moeders: Hilde Van Gysel en Veerle Blaisel. De vzw ontving reeds tweemaal laptops van Digital for Youth en daar hoorde uiteraard een bezoek bij.

 

Waarvoor staat Slim-Huiswerkklas?

Gefocust op gelijke kansen voor elk kind, wijdt de vzw zich aan het creëren van een gemoedelijke en huiselijke omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. Slim-Huiswerkklas richt zich naar kinderen van diverse achtergronden, met speciale aandacht voor diegenen die te maken hebben met sociale uitdagingen, leerstoornissen of taalachterstanden. Ook kinderen die eenvoudigweg een rustige plek en begeleiding nodig hebben bij het maken van hun huiswerk zijn hier van harte welkom. 

Wat is de visie van Slim-Huiswerkklas?

Belangrijk voor Slim-Huiswerkklas, is het creëren van een atmosfeer waarin het gevoel van presteren op schoolbanken wordt achtergelaten. Door middel van visuele en creatieve voorstellingen trachten ze de kinderen meer inzicht te geven in taal- en rekenproblematiek. Het streven naar gelijke kansen voor alle kinderen vormt de kern van hun missie. 

Hoe gaat Slim-Huiswerkklas te werk?

Slim-Huiswerkklas biedt, in nauwe samenwerking met scholen en ouders, maximale ondersteuning aan kinderen met extra behoeften op schoolgebied. Ze realiseren dit door zorg op maat met behulp van 17 vrijwilligers. Per uur wordt een kleine groep leerlingen geholpen met maximaal 2 kinderen per vrijwilliger. Zo garanderen ze aandacht voor elk kind, waardoor de individuele behoeften van de kinderen effectief worden aangepakt. Genoeg laptops ter beschikking hebben is zeker ook een must voor een optimale begeleiding. Daarvoor konden ze beroep doen op Digital for Youth!  

Hoeveel kinderen helpt Slim-Huiswerkklas?

Op dit moment biedt de vzw begeleiding aan 84 unieke kinderen. Hilde en Veerle vertellen ons dat ze veel meer kinderen willen helpen. Er staan zelfs nog 114 kinderen op de wachtlijst. Hoe graag ze ook aan hen een plaatsje willen geven, is het momenteel niet mogelijk. Ze zijn nog volop op zoek naar enthousiaste, geëngageerde en geduldige vrijwilligers die bovendien een groot hart hebben voor kinderen. Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van deze fantastische vzw? Super! Aarzel dan zeker niet en neem contact met hen op via info@slim-huiswerkklas.be.