Digital for Youth toont de weg naar verandering

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorderen.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

DNS Belgium investeert dan ook veel middelen – ca. 80 procent van alle middelen voor MVO-activiteiten – arbeidskracht en -uren in Digital for Youth. ‘Niet onlogisch dat we van zo’n belangrijke investering willen weten wat ze opbrengt’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium en bestuurslid bij Digital for Youth. Opbrengst gaat hier niet over centen, maar over de maatschappelijke impact. ‘Daarom hebben we in samenwerking met Eva Wuyts van de UCLL instrumenten ontwikkeld die onze sociale impact kunnen meten’.

Vier invloedsferen

Om de impact van Digital for Youth correct te meten, ontwikkelde Eva Wuyts samen met medewerkers van Digital For Youth eerst hun Theory of Change op basis van vier invloedsferen:

  1. sfeer van controle
  2. sfeer van directe invloed
  3. sfeer van indirecte invloed
  4. sfeer van interesse

De impact en invloed die Digital for Youth uitoefent, beginnen natuurlijk bij haar activiteiten. Digital for Youth zamelt laptops in bij bedrijven en organisaties, en herstelt deze in nieuwstaat.

 
Jeugdorganisaties die naar aanleiding van projectoproepen via de Koning Boudewijn Stichting een dossier indienen, maken – op basis van de sterkte van hun dossier – kans om laptops te ontvangen. De organisaties krijgen eveneens een gebruikershandleiding, een soepel garantiebeleid gedurende zes weken en een financiële ondersteuning van 50 euro per laptop.

 
Dit wordt in de Theory of Change ‘de sfeer van controle’ genoemd.

Drie wegen van verandering

Via deze acties heeft Digital For Youth directe invloed op de jeugdorganisaties die de laptops ontvangen. 

 

Afhankelijk van de manier(en) waarop een organisatie de laptops inzet in hun werking, onderscheiden we drie wegen van verandering:

  1. Jeugdorganisaties die de laptops ontvangen kunnen allerlei digitale activiteiten organiseren, zoals huiswerkbegeleiding of lessen digitale vaardigheden en mediawijsheid.
  2. Ze kunnen de laptops vrij ter beschikking stellen van jongeren en hun omgeving in een ICT-lokaal in de organisatie.
  3. Tot slot kunnen de organisaties de laptops ook aan kwetsbare jongeren schenken voor thuisgebruik.

Veranderingen bij jongeren én organisaties

Via elk van deze 3 wegen van verandering hebben de organisaties indirecte invloed op de jongeren die de laptops gebruiken.

 

De jongeren ontwikkelen digitale vaardigheden, ze leren digitale informatie opzoeken en verwerken, én ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van de digitale wereld. Ze kunnen volwaardig participeren aan het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

 

Ook bij de organisaties zorgt Digital For Youth voor veranderingen. Via de laptops kunnen organisaties groeien in aanbod en bereik. Ze kunnen hun werking en imago professionaliseren waardoor ze meer jongeren aanspreken, maar ook gemakkelijker lokale partnerschappen aangaan. Daarnaast krijgen ze ook een beter zicht op de digitale noden van hun publiek.

 

Deze veranderingen in de sfeer van indirecte invloed dragen op hun beurt bij aan de ultieme doelstellingen van Digital For Youth in de sfeer van interesse: vermindering van schooluitval en betere arbeidscarrières, de digitale kloof verkleint, en de sociale inclusie neemt toe.

 

Kwetsbare jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en hebben – vaak voor het eerst – het gevoel erbij te horen. Ze krijgen de kans om volwaardig aan de informatiemaatschappij deel te nemen en kritisch participerende burgers te worden.

 

Tot slot heeft Digital for Youth ook een impact op het milieu: door de donaties kopen organisaties zelf minder laptops aan, wat voor vele een aanzienlijke besparing is en zorgt voor een significante reductie van CO2.