Digitale bruggen bouwen

Link in de kabel

Sinds 2001 faciliteert Link in de Kabel jaarlijks het computergebruik van zo’n 700 jongeren uit tien deelorganisaties (buurtwerkingen, sociale instellingen en vormingscentra) op bijna 40 locaties in Leuven. Voor het IT-materiaal doet het een beroep op Digital for Youth.

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. ‘We bieden hen computertoegang en ondersteuning bij computerproblemen’, zegt David Loyen, coördinator bij Link in de Kabel. Concreet betekent dat, dat ze ervoor zorgen dat in alle leefgroepen, jeugdhuizen, buurtwerkingen … waar kansarme jongeren komen, een computer aanwezig is zodat alle jongeren de kans krijgen om met dit medium kennis te maken. Natuurlijk streven ze er ook naar dat de computers zo goed mogelijk werken en de problemen zo snel mogelijk opgelost worden met een zo’n klein mogelijk budget, en er begeleiding is, zowel voor de jongeren als voor de begeleiders van de jongeren.

Digitale vaardigheden bijbrengen

‘Kansarm en kwetsbaar mag je gerust ruim opvatten, zegt David. ‘Het zijn jonge nieuwkomers in ons land, jongeren uit kansarme buurten, jongeren in bijzondere jeugdzorg. Maar daar komen tegenwoordig steeds meer ‘gewone’ jongeren bij die online kwetsbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld makkelijk te prooi kunnen vallen aan cyberpesten en cybercrime.’


Met hun zogenaamde digitale bruggen verlegt Link in de Kabel het accent van ’toegang tot’ naar ‘omgang met’ digitale media. ‘Toen we 18 jaar geleden begonnen was onze voornaamste zorg: hoe krijgen we kinderen online. Vandaag zijn alle kinderen online met hun smartphone, die zelfs kansarme kinderen in veel gevallen hebben. En dus moeten we niet focussen op hoe we hen online krijgen, maar hoe we hen de nodige digitale vaardigheden bijbrengen.’

Groeiende nood aan materiaal

Link in de Kabel was het verdeelpunt van Close The Gap voor de instellingen in Leuven. Via Close The Gap, kwam Link in de Kabel in contact met Digital for Youth. Zoals het nu gaat, detecteert Link in de Kabel de nood aan IT-materiaal bij organisaties en zorgt Digital for Youth vervolgens voor het materiaal, dat Link in de Kabel dan weer verdeeld.

David beklemtoont hoe belangrijk hun werk en dat van Digital for Youth is voor kansarme jongeren: ‘In instellingen zal de nood aan materiaal blijven bestaan. Als er in het budget al ruimte is voor IT, gaat dat uiteraard naar IT voor het personeel dat op een performante manier moet kunnen werken.’

‘Ook de vraag naar pc’s in kansarme gezinnen zal enkel toenemen. Scholen werken steeds meer digitaal. Kinderen vinden hun taken via de smartschool, ze maken huiswerk op de tablet en bereiden hun spreekbeurten en presentaties voor met info van het internet. ‘Er zijn nog heel veel gezinnen waar geen pc of laptop is. Dus rekenen we vooral op Digital for Youth om ons materiaal aan te leveren. De komst van een pc in een leefgroep met kansarme jongeren betekent heel veel voor hen. Beeld je maar eens in dat je als kind vandaag de dag huiswerk moet maken zonder pc of internet.’ Daarbij benadrukt David wel dat het verdelen van pc’s onder gezinnen niet de kerntaak is van Link in de Kabel. Ook al is de nood daar ook hoog, de klemtoon blijft voor hen liggen op buurtwerk, bijzondere jeugdzorg, leefgroepen.

Wil je ook doneren?

We kunnen alle steun gebruiken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geen zorgen, wij doen niet aan spam. Je krijgt maximaal 1 keer per maand een update. Wij vertellen met plezier van wie we steun krijgen en in welke projecten deze laptops hergebruikt worden. Echte verhalen uit de Digital for Youth community dus!