Digitale inclusie blijft belangrijkste focus.

Zoals vorig jaar lieten we ook dit jaar een impactstudie doen. Door bij jongerenorganisaties die laptops kregen te polsen naar waarvoor ze die inschakelen, hoe jongeren ermee omgaan, wat het voor hen en de jongeren verandert, krijgen we een volledige kijk op de impact van de laptops die we inzamelen, in nieuwstaat herstellen en verdelen.  

 

Het is het tweede jaar op rij dat we een dergelijke studie maken en de vergelijking met het donatiejaar 2021 levert enkele interessante inzichten op.  

Grotere regionale spreiding.

In 2021 ontvingen de 75 respondenten (van in het totaal 88 organisaties die laptops kregen) samen 1.399 laptops en 56.253 euro bijhorende financiële steun. In 2022 ging het om 1.183 laptops en 39.235 euro financiële steun bij 63 respondenten (van de 70 organisaties die laptops kregen). 

 

De activiteiten van de respondenten uit 2021 en 2022 zijn zeer vergelijkbaar. Het merendeel is actief in jeugdwerk of jeugdzorg, onderwijs en kansarmoede. In de provinciale spreiding zien we wel wat variatie. In 2021 waren de organisaties vooral werkzaam in Antwerpen, Waals-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. In 2022 vooral in Henegouwen, Namen en Oost-Vlaanderen. 

 

Zowel de laureaten van 2021 als 2022 rapporteerden laptops van goede kwaliteit. Er werden nauwelijks technische problemen gemeld en de jongeren droegen goed zorg voor de laptops: zeer weinig laptops zijn permanent defect, verloren of gestolen. 

Digitale inclusie.

De respondenten van 2021 bereikten met elke laptop gemiddeld 6,4 jongeren. In 2022 waren dat er gemiddeld 6,8 

 

De organisaties bereikten beide jaren kinderen en jongeren van alle leeftijden (6 tem 26 jaar). Met de georganiseerde activiteiten richtten ze zich vooral op minderjarigen. Gendergelijkheid blijft ietwat problematisch. Gemiddeld bereiken de organisaties 46 procent meisjes (gemiddeld 3,2 meisjes per laptop). 

 

De grote meerderheid van de respondenten van zowel 2021 als 2022 heeft de laptops ingezet om digitale inclusie te bevorderen tijdens georganiseerde begeleide activiteiten. Het ging beide jaren vooral om huiswerkbegeleiding en cursussen digitale vaardigheden. In 2022 boden de organisaties opvallend meer cursussen programmeren en arbeidsmarktbegeleiding aan. Er waren minder organisaties die laptops voor thuisgebruik meegaven met de jongeren dan in 2021. 

 

Welke veranderingen de laptops concreet teweegbrachten voor de jongeren en voor de organisaties lees je in de vorige artikels over onze impactstudie.

Ecologische en budgettaire impact.

Zowel voor 2021 als voor 2022 gaven 45 procent van de organisaties aan dat ze om budgettaire redenen geen nieuwe laptops zouden hebben aangekocht zonder de steun van Digital for Youth. De organisaties die wel van plan waren nieuwe laptops te kopen, zouden er maar half zoveel of zelfs minder hebben gekocht, dan wat ze uiteindelijk via Digital for Youth kregen.  

 

Dankzij onze steun in 2021 kon de aankoop van minstens 178 nieuwe laptops vermeden worden. Dat is een besparing van minstens 57 ton CO2. In 2022 kochten de jongerenorganisaties minstens 205 laptops minder. Een besparing van minstens 65 ton CO2.