Breder activiteitenaanbod dankzij laptopdonaties.

Zoals vorig jaar lieten we ook dit jaar een impactstudie doen. Sinds midden 2022 vragen we aan elke organisatie die laptops heeft ontvangen om één jaar na de donatie een vragenlijst in te vullen. 

 

Door te polsen naar waarvoor ze die inschakelen, hoe jongeren ermee omgaan, wat het voor hen en de jongeren verandert, konden we een impactrapport opstellen met de resultaten van alle organisaties die in 2022 laptops kregen. 

 

Workshops voor jongeren.

Het rapport maakt een onderscheid tussen 4 invloedsferen

 1. Sfeer van controle 
 2. Sfeer van directe invloed 
 3. Sfeer van indirecte invloed 
 4. Sfeer van interesse 

Meer toelichting bij het model en de vier sferen.

 

In dit eerste artikel gaan we in op de directe invloedsfeer: dankzij de gedoneerde laptops kunnen jongerenorganisaties een ruimere waaier aan digitale activiteiten aanbieden en jongeren beter bijstaan in de ontwikkeling van digitale vaardigheden.  

Jongerenorganisaties gebruiken de gedoneerde laptops op 3 manieren: 

 • Ze bieden hun doelgroep meer of nieuwe digitale activiteiten aan binnen hun organisatie zelf.  
 • Ze stellen de laptops vrij ter beschikking van de jongeren, bv. in een computerlokaal. 
 • Ze geven de laptops in bruikleen mee voor thuisgebruik. 

Programmeren populair.

Van de 63 organisaties die in 2022 laptops ontvingen, gebruiken 57 die voor een brede waaier aan digitale activiteiten onder begeleiding: 

 • 23% gebruikt ze voor huiswerk- of schoolbegeleiding, bijlessen of een zomerschool. 
 • 16% geeft er workshops digitale basisvaardigheden of cursussen programmeren, robotica of websites bouwen mee. 
 • Arbeidsmarktbegeleiding is goed voor 13% van de activiteiten. 
 • 12% organiseert cursussen digitale contentcreatie of zelfexpressie (denk aan video, muziek, grafische vormgeving, fotografie, gamedesign …   
 • Cursussen mediawijsheid staan in voor 7%.  

"De kinderen en jongeren leerden een toetsenbord gebruiken. Daarna leerden ze een e-mail opstellen en versturen. Ze maakten ook PowerPoint-presentaties en lieten die aan hun leeftijdsgenoten zien."

Helaas biedt slechts 4% van de organisaties een cursus digitale veiligheid en slechts 2% organiseert cursussen maatschappelijke integratie (Nederlands voor anderstaligen). 

 

Met de 1.370 laptops helpen we in totaal 7.093 kinderen en jongeren. Die brachten samen 96.580 uren aan de laptops door. Vooral programmeren blijkt een heel populaire en arbeidsintensieve bezigheid: 2.058 jongeren programmeerden samen meer dan 32.000 uren op 263 laptops. 

We organiseerden robotica- en codeercursussen tijdens de zomervakantie”, zegt CodeNPlay. “Via een reeks spelletjes en experimenten ontdekken jongeren kunstmatige intelligentie en leren ze begrijpen hoe algoritmen, databases en gezichtsherkenning werken”, vertelt ULAC (Union de Locataires d’Anderlecht Cureghem). 

Voor school en om te solliciteren.

31 organisaties stelden in 2022 378 laptops vrij ter beschikkingen van jongeren. In 68% van die organisaties gebruiken jongeren de laptops voor online lessen, huiswerk of communicatie met de school. In evenveel organisaties worden de gedoneerde laptops gebruikt om CV’s te schrijven, vacatures te zoeken of te solliciteren.  

 

Verder komen eigen creatieve projecten, sociale contacten en digitale administratie voor in de lijst waarvoor jongeren de laptops gebruiken. “De laptops komen goed van pas om groepsactiviteiten en uitstappen te organiseren. Jongeren zochten zelf informatie op en maakten de planning en reservaties”, zegt Arktos vzw. 

 

68% van de organisaties maakt de jongeren die gebruik maken van de laptops proactief digitaal wegwijs. In de andere organisaties zijn er mensen beschikbaar die helpen wanneer jongeren vragen hebben. 

 

19 organisaties hebben in totaal 272 laptops meegegeven aan jongeren voor thuisgebruik, in de meeste gevallen is dat voor een periode van meer dan zes maanden.