Jongeren nemen volwaardig deel aan de digitale samenleving.

Elk jaar laat Digital for Youth een impactrapport opstellen. Daarmee gaan we onder andere na wat de impact is van de laptopdonaties bij de organisaties die laptops krijgen en de jongeren die ze gebruiken.

 

In een vorig artikel gingen we dieper in op wat de jongerenorganisaties doen met de laptops. In dit artikel bekijken we de impact die de laptopdonaties hebben op de jongeren zelf.  

 

Belangrijke digitale vaardigheden.

We vroegen jongerenorganisaties om belangrijke veranderingen te beschrijven die in het jaar na de laptopdonatie hebben kunnen observeren bij hun doelgroep of bij een specifieke jongere op vlak van digitale inclusie. 

 

Van alle veranderingen die de organisaties bij jongeren waarnamen, werd volwaardig deelnemen aan het onderwijs het vaakst vermeld (41%), kort gevolgd door het ontwikkelen van digitale vaardigheden (36%). Daarna volgen ‘digitale informatie opzoeken’, ‘digitale toegang’ en ‘participatie aan de arbeidsmarkt’. ‘Digitale veiligheid’, ‘talenten ontwikkelen’ en ‘mediawijsheid’ werden iets minder vermeld.  

 

De lijst maakt duidelijk dat jongeren met de laptops belangrijke digitale vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om volwaardig deel te nemen aan de digitale samenleving, het onderwijs, de arbeidsmarkt. Ze leren online informatie opzoeken en verwerken, en ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van bijvoorbeeld cybercrimininaliteit.  

Talentontwikkeling en zelfvertrouwen.

“Het afgelopen jaar hebben we een belangrijke verandering gezien in de digitale inclusie van jongeren tussen 6 en 17 jaar. En dat vooral bij jongeren die beperkt toegang hadden tot digitale technologie, zoals kinderen in zorginstellingen”, getuigt Genius Generation. “Aanvankelijk hadden de meeste van hen weinig of geen computervaardigheden en liepen ze vaak achter met digitaal leren. Daarom hebben we een aantal digitale educatieve activiteiten georganiseerd zoals een wekelijkse workshops waarin ze bijvoorbeeld leerden programmeren met Scratch of kennis maakten met elektronica via micro:bit. Daarnaast gebruikten we Lego Boost-kits om de basisconcepten van robotica en techniek te introduceren en stelden we 3D-printers beschikbaar voor meer geavanceerde projecten.”

"De jongeren hebben leren programmeren. Het is geweldig om de gezichten van de kinderen te zien oplichten als ze eindelijk begrijpen waarom hun programma niet werkte en om te zien hoe gemotiveerd ze zijn om het verder te verfijnen zodat ze het aan hun ouders en vrienden kunnen tonen."

“Onze deelnemende jongeren kunnen nu veel zelfstandiger op zoek naar werk”, stelde ART2WORK vast. “Met Office of Canva maken ze zelf hun CV en alle andere documenten die ze nodig hebben om werk te kunnen zoeken. Ze kregen daardoor ook meer vertrouwen in het gebruik van diverse digitale tools en platformen om jobs te zoeken en online te solliciteren.”

 

Uit de verhalen van organisaties blijken de laptops jongeren te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen en motiveert het hen ook voor schoolwerk of om werk te zoeken. Maar de laptops geven jongeren ook de mogelijkheid om te ontspannen, contact te houden met leeftijdsgenoten. De organisaties die laptops in bruikleen meegeven aan de jongeren zien dat ook de ouders geholpen zijn wanneer er een laptop beschikbaar is in het gezin.  

 

Ten slotte merken organisaties dat jongeren elkaar spontaan helpen bij gebruik van de technologie, en stellen ze vast dat de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de jongeren toeneemt.