Laptops voor nooddorp op Linkeroever

Wij schonken recent laptops aan het nooddorp voor vluchtelingen op Antwerpen Linkeroever. Met die schenking ondersteunen we het Onthaalonderwijs voor Anderstalige Kinderen (OKAN) en zijn maar liefst 72 kinderen geholpen.

Nooddorp voor vluchtingelingen op Linkeroever

OKAN-onderwijs voor 72 kinderen

Sinds oktober is er in het nooddorp een schooltje opgericht voor de 72 voornamelijk Oekraïense, maar evengoed Syrische, kinderen. Samen met een schooltje verderop in de stad, voorzien zij OKAN-onderwijs. De bedoeling is hen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Bij dat schooltje, dat volledig gerund wordt door vrijwilligers, is er nu een mooi ingericht computerlokaal waar de kinderen het internet kunnen gebruiken om zo hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. DIGIDAK, de organisatie die het computerlokaal tot stand bracht, heeft gezorgd voor accounts en licenties bij NedBox en Bingel. Dat eerste is een website om op een speelse manier Nederlands te oefenen. Bingel is een online platform voor het basisonderwijs.

Wanneer jongeren het computerlokaal buiten de lesuren gebruiken is dat meestal om bijvoorbeeld series te downloaden. ‘Wij willen die gelegenheid aangrijpen om met hen in gesprek te gaan. En hen te vragen waarmee ze nog hulp kunnen gebruiken, welke digitale vaardigheden ze willen ontwikkelen, wat hun noden en verwachtingen zijn…’ zegt Nikita De Braekell, educatief medewerker bij Blenders, de ‘moederorganisatie’ van DIGIDAK. Er zijn tijdens de openingsuren altijd twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te helpen en het lokaal netjes te houden.

Een grote drempel

Buiten de lesuren mogen ook de volwassenen van het dorp de laptops gebruiken. ‘We merkten bij ons bezoek aan het nooddorp dat het voor de volwassenen toch nog een grote drempel is om het lokaal binnen te stappen. Ze zijn nog wat wantrouwig’, zegt Arnaud Recko, bestuurder bij Digital for Youth. ‘We moeten hen tonen dat onze meerwaarde niet zit in het gratis internet dat we aanbieden, maar in het feit dat we hen echt proberen te helpen.’ Sinds enkele Oekraïense vrijwilligers die al jaren in Antwerpen wonen, hun hulp aanboden, lijkt die drempel wat te verkleinen.

Er is meer nodig

De Oekraïense overheid organiseert afstandsonderwijs voor de schoolgaande kinderen die het land moesten ontvluchten omwille van de oorlog. De computerklas met de laptops zou dat in de nabije toekomst mogelijk maken.

Hoewel onze laptops van onschatbare waarde zijn voor de kinderen, komen er continu nieuwe gezinnen wonen in het nooddorp. ‘Binnenkort wonen hier 900 mensen’, zegt Nikita. ‘Dat zijn er bijna 300 meer dan nu. Als je weet dat er op dit moment maar liefst 220 kinderen op de Antwerpse wachtlijst staan voor OKAN-onderwijs, dan weet je dat die 72 plaatsen niet volstaan.’

Het computerlokaal op Linkeroever bewijst enerzijds dat we met Digital for Youth en dankzij de vele donaties belangrijk werk leveren. Maar aan de andere kant maakt de situatie in het nooddorp ook duidelijk dat er constant nood is aan nieuwe donaties en meer laptops.

Doe jij een bijdrage? Elke laptop telt.

Unsplash