Taalbadonderwijs voor asielzoekers.

Combinatie van Nederlands taaltraject met computerlessen.

Abrusco vzw informeert en begeleidt jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om schooluitval te bestrijden. Via het project ‘Taalkot’ zetten ze zich specifiek in voor niet-Nederlandstalige jongeren in Brussel die niet terecht kunnen in de Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). ‘Taalkot’ werkt in opdracht van de Centra voor Leren en Werken. Jongeren die in ons land toekomen en elders in het onderwijs niet aan de bak komen, willen ze een eerlijke kans op onderwijs te bieden. Dat doet ‘Taalkot’ door hun kennis van het Nederlands te versterken.

Taalbad Nederlands voor asielzoekers.​

‘Het grootste deel van de jongeren die we begeleiden zijn asielzoekers en vaak is kennis van het Nederlands een probleem’, getuigt Pieter-Jan Peumans, educatief medewerker bij Abrusco. Omdat ze geen Nederlands kennen, komen ze niet aan de bak in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarom organiseert Abrusco taalbaden Nederlands.

‘Wij sluiten aan op de werking van het deeltijdse beroepsonderwijs. In plaats van een deeltijdse stage op de werkvloer, benutten wij deze tijd met ons taalbad.’ Zo’n taalbad bestaat uit twee volle dagen Nederlands per week. In twee klassen nemen per jaar een vijftigtal jongeren plaats in de schoolbanken van Abrusco. Sommigen komen voor een paar weken, anderen doen een heel schooljaar uit, afhankelijk van hun leeftijd, leertraject en van de vorderingen in hun asieldossier.

Online veiligheid en privacy op de agenda.​

Abrusco zet natuurlijk ook in op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Die zijn cruciaal om actief deel te nemen aan onze samenleving. ‘Wij werken in opdracht van scholen en het is hun taak om jongeren wegwijs te maken in de digitale wereld’, aldus Pieter-Jan. ‘Tijdens de lockdown hielden we contact met de leerlingen via WhatsApp en gaven we online les. Het maakte op een prangende manier duidelijk hoe belangrijk het is om echt uit de voeten kunnen met het internet.’

Dat alle jongeren een smartphone hebben, brengt wel een zekere voorkennis mee. ‘Dankzij de smartphone pikken ze heel snel nieuwe digitale vaardigheden op. Maar hoe een computer of het internet werkt, wat een server is… daar denken ze totaal niet over na. Ze vinden het vanzelfsprekend dat het werkt. Ze staan ook niet stil bij hun veiligheid online of hun privacy.’

Nederlands leren tijdens de computerles.

‘De stap van Nederlands naar digitale vaardigheden of omgekeerd is niet groot’, gaat Pieter-Jan verder. ‘Het zijn complementaire vaardigheden. Je moet Nederlands beheersen om e-mails te kunnen versturen en een CV te schrijven. En door online informatie op te zoeken, verbeter je je taalvaardigheid en zelfredzaamheid.’

 

‘Het gros van onze jongeren werkt nooit met een computer. Voor velen is dat nieuw. En als werken met een computer ons stimuleert om met taal bezig te zijn, is dat natuurlijk meegenomen. Alleen hadden we tot voor kort geen fatsoenlijk materiaal’, zegt Pieter-Jan. ‘We werkten met oude afdankertjes, bovendien allemaal verschillende pc’s. We werkten ook met tablets, maar ook dat bleek niet ideaal.’

Abrusco kreeg 12 laptops met touchscreen.

‘Toen een van onze collega’s de projectoproep van DigitalForYouth.be zag, dienden we eind 2020 een dossierin via de Koning Boudewijnstichting’, vertelt Pieter-Jan. ‘We waren blij verrast toen we enkele maanden later hoorden dat ons dossier was goedgekeurd.’

 

Abrusco kreeg via DigitalForYouth.be twaalf laptops om op school te gebruiken. ‘Dat is veel beter dan de tablets die we hadden. Het is het perfecte compromis tussen iets wat gemakkelijk draagbaar is en toch groot genoeg is om handig op te werken. Dat we nu ook allemaal met hetzelfde materiaal werken en dat alle laptops touchscreens zijn is leuk meegenomen.’

Dynamische lesinvulling met laptops.

De laptops zorgen voor een welgekomen afwisseling in de lesdag van de jongeren. Pieter-Jan: ‘Als je twee dagen continu met een kleine groep jongeren samenwerkt, geeft dat een andere dynamiek dan op school waar je verschillende vakken en leerkrachten hebt. We proberen zoveel mogelijk te variëren op het vlak van werkvormen en competenties. Dankzij DigitalForYouth.be hebben we nu dagelijks een lesblok waar we met de computers werken.’

 

‘Soms werken we op een andere manier rond digitale vaardigheden. Zo zijn gisteren de laptops niet open gegaan, maar hebben we een stadswandeling gemaakt. De leerlingen namen foto’s die ze dan later op de laptop in een presentatie verwerkten.’ Op die manier zorgen de laptops bij Abrusco voor een nieuwe dynamiek in de klas.