Week van de geletterdheid focust op e-inclusie.

Deze week is het de week van de geletterdheid. Ook Digital for Youth wilt de aandacht vestigen op de kansen die jongeren ontlopen wanneer ze niet of onvoldoende toegang hebben tot digitale tools en vaardigheden. Hoe we dit doen? Lees meer hieronder!

 

Vandaag zijn digitale basisvaardigheden in onze samenleving even onontbeerlijk als kunnen lezen en schrijven. De Week van de Geletterdheid, die loopt van 7 tot 11 september, zet de problematiek rond digitale uitsluiting in de verf.

Ons dagelijkse leven raakt doorspekt met digitale toepassingen. De dwingende maatregelen naar aanleiding van het coronavirus deden hier nog een schepje bovenop. We hebben computers en laptops nodig voor videoconferenties, digitaal huiswerk, telewerk, om contact te onderhouden met vrienden en familie… Ook steeds meer diensten van de overheid en bancaire verrichtingen gebeuren online.

 

Kortom, zonder digitale skills of toegang tot ICT-toepassingen blijf je op veel vlakken in de kou staan.

 

Uit onderzoek blijkt dat digitale uitsluiting een reëel risico is voor 4 op de 10 Belgen, omdat ze over weinig of geen digitale basisvaardigheden beschikken. Maar liefst 12 procent van de volwassen bevolking maakt nooit gebruik van het internet en 13 procent heeft thuis geen toegang tot het internet.

 

Om digitale en dus ook sociale uitsluiting tegen te gaan hebben verschillende Vlaamse organisaties zich verenigd om dit jaar via de Week van de Geletterdheid het belang van e-inclusie in de kijker te zetten. Hiermee willen ze vooral lokale besturen aansporen om een inclusief e-beleid te voeren. Daarnaast hopen ze zo ook het brede publiek te informeren, te sensibiliseren en tot actie aan te zetten om het probleem aan te pakken.

+10.000

laptops ingezameld

Tijd voor actie.

Om de slaagkansen van jongeren zonder ICT-toegang te verhogen tijdens de coronacrisis, zette Digital for Youth zijn schouders onder een grote inzamelactie van gebruikte laptops. In maart stelden we ons tot doel om 10.000 laptops in te zamelen bij bedrijven. Met de steun van het Vlaams Departement Onderwijs, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, de Duitstalige gemeenschap en dankzij de donaties van de gulle bedrijven hebben we ons doel ruimschoots bereikt.


In twee maanden tijd werden er bijna 15.000 laptops ingezameld, waarvan we meer dan 12.000 werkende laptops konden maken.


De dankbaarheid van jongeren die nu eindelijk een eigen laptop hebben om het schoolwerk tot een goed einde te brengen, is groot. Valentina, een leerlinge van het 4e jaar kantoor, ontving een laptop van Digital for Youth en moet haar Dactylo-opdrachten nu niet langer op haar smartphone maken.

Oproep.

Het zijn getuigenissen zoals die van Valentina die ons motiveren om door te gaan. De noden blijven immers hoog. Net zoals het risico op digitale uitsluiting voor bepaalde groepen jongeren. Ons werk zit er dus nog niet op. De vraag naar ICT-materiaal is nog steeds veel groter dan het aanbod. Daarom blijft Digital for Youth zich dagelijks inzetten voor een inclusieve digitale samenleving.

 

Ook u kan ons helpen door afgeschreven ICT-materiaal te doneren of door onze boodschap te verspreiden in uw professioneel netwerk.