Digital for Youth brengt verandering in het leven van jongeren

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorden.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

 

Via projectoproepen schenkt Digital for Youth laptops aan jeugdorganisaties die zich inzetten om digitale inclusie te bevorderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Samen met de jeugdorganisaties maakt Digital for Youth sinds 2019 een wezenlijk verschil in het leven van jongeren. Dat blijkt uit de studie die DNS Belgium liet uitvoeren om de maatschappelijke impact van Digital for Youth te meten. 

 

 

De impact die de laptops hebben op de levens van jongeren hebben, hangt voor een groot deel af van de manier waarop de jeugdorganisaties de laptops inzetten in hun werking.  


Digitale vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelen 

Het grootste deel van de organisaties die laptops ontvingen organiseren er allerhande digitale activiteiten mee. Ongeveer 60 procent van de gedoneerde laptops wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding, workshops digitale veiligheid en mediawijsheid, lessen programmeren of digitale contentcreatie, arbeidsmarktbegeleiding…  

 

Jongeren die eraan deelnemen ontwikkelen levensbelangrijke digitale basisvaardigheden. Ze leren online informatie op te zoeken en te verwerken en ze zijn beter beschermd tegen de gevaren van de digitale wereld zoals cyberpesten, cybercrime, phishing… 

 

Jongeren ontdekken nieuwe interesses en ontwikkelen ongekende talenten. Dat is minstens zo belangrijk, want daardoor vergroot hun zelfvertrouwen en krijgen ze het gevoel erbij te horen.  

"Het is duidelijk dat de jongeren zich gewaardeerd voelen door wat ze leren, zowel binnen hun gezin als bij hun vrienden op school. Zij voelden zich deel uitmaken van een samenleving en niet langer een outcast."


Volwaardig participeren aan onderwijs en arbeidsmarkt 

Ongeveer een derde van alle organisaties die laptops kregen, stelt die vrij ter beschikking van jongeren (en soms ook van buurtbewoners) in een computerlokaal. Uit onze impactstudie blijkt dat de laptops vooral gebruikt worden om online lessen te volgen, huiswerk te maken en de schoolcommunicatie op te volgen. Het maakt de volwaardige participatie van jongeren aan het onderwijs mogelijk en vermindert schooluitval.  


Jongeren gebruiken de laptops ook om werk of een stageplek te zoeken, een CV te schrijven, te solliciteren… waardoor ze volwaardig deel uitmaken van de arbeidsmarkt. Niet onbelangrijk: in de computerlokalen komen ook jongeren met familieleden of andere buurtbewoners om hun digitale administratie in orde te brengen en digitaal te communiceren met overheidsdiensten. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de toegang tot computers en het internet ook belangrijk is ter ontspanning bv. om te gamen.  


De helft van de organisaties stelt niet alleen de laptops ter beschikking maar maakt de jongeren ook digitaal wegwijs. Vrijwel alle organisaties helpen jongeren met vragen of technische problemen. 

"Velen van de kwetsbare jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond die we begeleiden werkten voor het eerst met een laptop. De vaardigheden die ze ontwikkelden zijn van heel grote waarde in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De grote zorg waarmee ze met het materiaal omgaan, geeft blijk van hun appreciatie."


Positief effect op het hele gezin 

Sommige organisaties kiezen ervoor de laptops aan kwetsbare jongeren te geven voor thuisgebruik. Het gaat om ongeveer een vijfde van de gedoneerde laptops. Bijna de helft van die laptops blijft permanent bij de jongeren. De andere helft keert binnen het jaar terug naar de organisatie, een derde zelfs binnen de maand. De laptops worden dan aangeboden om een concrete, dringende nood te ledigen. 

 

Onze impactstudie toont aan dat de verandering die een laptop in dit geval teweegbrengt in de levens van jongeren vergelijkbaar is met de effecten van een computerlokaal waar laptops vrij beschikbaar zijn. Maar het gebrek aan technische ondersteuning of opleiding kan het positieve effect vrij sterk beperken.  

"De laptop die jongeren na een tijd permanent mee naar huis krijgen speelt een cruciale rol in het verhogen van hun zelfredzaamheid. Dankzij de laptop kunnen ze nog meer hun eigen leertraject in handen nemen en ook thuis echt zelfstandig verder werken."

Een bijkomend positief effect is dat de laptop niet alleen bij de jongere zelf bepaalde veranderingen optreden, maar ook bij andere gezinsleden. Dat is enerzijds omdat jongeren de laptop bijvoorbeeld ook gebruiken om de digitale administratie van het gezin op te volgen. En anderzijds opdat ook andere gezinsleden de laptop gebruiken. 


Het spreekt voor zich dat de laptops een wezenlijk verschil maakten voor schoolgaande jongeren in de periodes van lockdown tijdens de coronacrisis. 

De laptopdonaties van Digital for Youth hebben niet alleen een grote impact op de levens van jongeren, de donaties veranderen ook heel wat voor de jeugdorganisaties die laptops ontvangen