Laptopdonaties hebben een grote impact op jongerenorganisaties

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorden.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

 

Via drie projectoproepen per jaar doneert Digital for Youth laptops aan jeugdorganisaties die zich inzetten om digitale inclusie te bevorderen en jongeren digitale vaardigheden bij te brengen. Om neutraliteit te garanderen, staat de Koning Boudewijnstichting in voor de oproepen en de beoordeling van de ingezonden dossiers.

 

Uiteraard hebben de gedoneerde laptops een grote impact op jongeren. Toegang tot een laptop helpt hen digitaal vaardig te worden, huiswerk te maken, mediawijzer te worden… Maar ook op de organisaties zelf hebben de donaties een grote impact. Dat blijkt uit de studie die DNS Belgium liet uitvoeren om de impact van Digital for Youth te meten

"De steun van Digital for Youth heeft ervoor gezorgd dat onze organisaties nu betrokken is bij de Lierse Digibank."


Welke organisaties kregen laptops?

In 2021 ontvingen 75 organisaties in totaal 1.399 laptops.

 

Uit de impactstudie blijkt dat organisaties die in 2021 steun kregen van Digital for Youth vooral actief zijn in bijzondere jeugdzorg, kansarmoede en onderwijs. Andere organisaties werken rond gender, cultuur of arbeidsmarktbegeleiding, of met nieuwkomers.

Organisaties verschillen sterk in bereik. De helft van de organisaties bereikt maximaal honderd jongeren, een derde tussen de 100 en de 500 en bijna één op vijf bereikte in 2021 meer dan 500 jongeren.

 

De donaties variëren tussen 3 en 50 laptops per organisatie. 

Laptops van hoge kwaliteit

Van alle laptops die in 2021 verdeeld werden, waren er slechts 55 die na verloop van tijd definitief defect waren (4%). Er deden zich relatief weinig technische problemen voor met de laptops, 45% van de organisaties had slechts een paar keer per jaar problemen en 28% zelfs nooit. In geval van problemen kon 37% van de organisaties die onmiddellijk of dezelfde dag oplossen, 93% in dezelfde week.  

 

We kunnen dus wel stellen dat de laptops die Digital for Youth inzamelt en in nieuwstaat herstelt van hoge kwaliteit zijn en dat ook de dienstverlening dat is.

Waarvoor worden de laptops gebruikt?

Organisaties die laptops krijgen van Digital for Youth zijn volledig vrij in wat ze met die laptops doen. 

Bijna twee derde van de laptops wordt gebruikt voor georganiseerde digitale activiteiten onder begeleiding. Dat gaat dan hoofdzakelijk over jongeren digitale basisvaardigheden bijbrengen en huiswerkbegeleiding. In mindere mate gebruiken de organisaties de laptops in de begeleide activiteiten voor arbeidsmarktbegeleiding, om te programmeren of om vaardigheden in digitale content creatie (video, muziek, grafisch,…) of mediawijsheid aan te leren.

"Met de laptops konden we een uitleendienst ontwikkelen en ons aanbod uitbreiden en versterken. We gebruiken de laptops ook voor onze workshops media-educatie. Zo bereiken we een breder en diverser doelpubliek."

 

Een derde van de gedoneerde laptops wordt vrij ter beschikking gesteld in de organisatie of meegegeven aan jongeren voor thuisgebruik. In dat laatste geval is dat meestal voor een periode van een schooljaar of krijgen jongeren de laptop permanent. De meeste organisaties ondersteunen de jongeren in het gebruik van de laptop.

Een groter aanbod aan activiteiten

Maar liefst 75 procent van de organisaties die in 2021 laptops ontving, zegt dat hen dat versterkt heeft in hun ambities om te werken aan digitale inclusie. Circa 65 procent van de organisaties kon dankzij de laptops meer of nieuwe activiteiten aanbieden of zijn aanbod diversifiëren. Jeugdorganisaties die laptops ontvangen kunnen allerlei digitale activiteiten organiseren, zoals huiswerkbegeleiding of lessen digitale vaardigheden en mediawijsheid.

 

Een breder aanbod heeft een positieve invloed op de zichtbaarheid en het imago van de organisaties waardoor ze meer jongeren kunnen aantrekken. Ongeveer de helft van de bevraagde organisaties gaf aan dat ze binnen hun doelgroep een groter publiek bereiken en zegt dat zijn imago verbeterd is.

"De donatie heeft een nieuwe dynamiek in ons team op gang gebracht en stelt ons in staat ook oudere jongeren te bereiken. Ons publiek is van alle leeftijden en ze hebben allemaal te maken met een digitale kloof. Soms wordt die zelfs groter met de leeftijd. Daarom zullen we in de toekomst andere digitale workshops organiseren."

 

Als je meer jongeren bereikt, kan dat ervoor zorgen dat je een nog beter zicht krijgt op hun digitale noden en dat organisaties zich nog sterker bewust worden van de problematiek van digitale uitsluiting. Meer dan 60 procent van de bevraagde organisaties zegt dat dat effectief het geval is.  

Minder kosten en minder CO2

De laptops die Digital for Youth verdeelt, hebben natuurlijk ook een financiële impact op organisaties. Slechts 3 van de 75 organisaties geven aan dat ze zelf evenveel laptops zouden hebben aangekocht als ze mochten ontvangen van Digital for Youth. 6 organisaties zouden meer dan de helft van het gedoneerde laptops hebben aangekocht, 23 minder dan de helft en 35 organisaties helemaal geen. Dit toont duidelijk het beperkte budget van jongerenorganisaties voor digitalisering. Conservatief geschat maken de donaties de aankoop van minstens 178 nieuwe laptops overbodig, wat overeen komt met een besparing van minstens 44 ton CO2. 

 

En er zijn naast de aankoop van nieuwe laptops, nog een pak andere kosten die de organisaties dankzij de donaties niet hoeven te maken. Denk bijvoorbeeld aan het laten herstellen van oude toestellen, de huur van toestellen, het aankopen van vervangingsonderdelen…

 

 

Naast effecten op de organisaties hebben de laptops uiteraard ook effect op de jongeren. Dit bespreken we in een volgend artikel.