Digitaal zelfvertrouwen en digitale inclusie.

Elk jaar laat Digital for Youth een impactrapport opstellen. Daarmee gaan we onder andere na wat de impact is van de laptopdonaties bij de organisaties die laptops krijgen en de jongeren die ze gebruiken. In een vorig artikel gingen we dieper in op de veranderingen die de laptops teweegbrengen bij de jongerenorganisaties en bij de jongeren zelf 

 

In dit artikel bekijken we de zogenaamde sfeer van interesse. Dat is de ultieme verandering die Digital for Youth met de donaties wil bereiken, namelijk de digitale kloof verkleinen. 

Digitale autonomie.

De jongeren ontwikkelen dankzij de laptops belangrijke digitale vaardigheden. Ze leren e-mail gebruiken, online informatie opzoeken, een CV opstellen, werk zoeken, solliciteren…  

 

Dat daardoor de digitale kloof verkleint kan je eigenlijk pas op langere termijn vaststellen. Maar toch zien de organisaties bij jongeren indicaties die wel degelijk in die richting wijzen. Ze stellen bij hun jongeren in de eerste plaats een verhoogde (digitale) autonomie en een toegenomen vertrouwen vast (24%).  

 

Jongeren helpen elkaar met het werken op de laptops, ze hebben via social media en door te gamen ook meer contact met leeftijdsgenoten. Dat bevordert hun eigenwaarde en sociale inclusie, stellen de jongerenorganisaties vast (16%). Ook de digitale inclusie en maatschappelijke integratie van de jongeren neemt toe (elk goed voor 7%). 

 

“Zodra de laptops er waren, zagen we drie belangrijke veranderingen. Inclusie op school, waar jongeren voor het eerst niet de uitzondering in de klas waren die hun huiswerk niet konden maken. Inclusie in de vrije tijd: onze jongeren konden voor het eerst hun sociale omgeving en hun leefwereld verruimen via sociale media, games, enz. En tot slot lieten de laptops ook toe om meer krachtgericht te gaan werken met de jongeren wat hun maatschappelijke integratie sterk heeft bevorderd”, zegt vzw De Loods. 

Inclusie in het hele gezin.

Bij de jongeren die een laptop in bruikleen kregen is er een merkbare impact op het hele gezin. Ook ouders hebben gemakkelijker toegang tot digitale informatie en administratie en kunnen zo volwaardig deelnemen aan de digitale samenleving. De maatschappelijke, digitale integratie gaat dikwijls verder dan administratie of werk zoeken. 

"Met een meisje dat net 18 was geworden en helemaal buiten de digitale samenleving stond, zijn we samen op zoek gegaan naar huisvesting en administratieve informatie. We vonden samen een opleiding én vrijwilligerswerk."

Impact op organisaties.

De laptops veranderen ook heel wat voor de organisaties zelf. Een groot deel van de organisaties die in 2022 laptops kreeg, geeft aan dat hun ambities om te werken aan digitale inclusie vergrootten en dat ze dankzij de laptops meer of nieuwe activiteiten konden aanbieden. Met een groter aanbod bereiken ze meer jongeren. Dat geeft de organisaties dan weer beter inzicht in de digitale noden van de doelgroep en een groter bewustzijn van de problematiek. Uiteraard komt ook dat de digitale inclusie van de jongeren ten goede.  

 

Een deel van de organisaties geeft ook aan dat ze dankzij de laptopdonaties hun werking konden professionaliseren. In combinatie met beter inzicht in de problematiek van digitale uitsluiting, zorgt de professionalisering ervoor dat bestaande partnerschappen versterken of nieuwe partnerschappen aangaan. 

 

Tot slot hebben de laptopdonaties ook een financiële impact: in 2022 konden de organisaties besparen op de aankoop van in totaal 205 laptops. Dat is niet alleen een financiële besparing door geen nieuwe laptops te komen en afgeschreven laptops een nieuwe leven te geven, werd minstens 65 ton CO2 minder uitgestoten.