Digital for Youth en #AllemaalDigitaal

Digital for Youth en #AllemaalDigitaal

Sinds de coronacrisis en het regelmatige thuisonderwijs is de nood aan een eigen laptop bij jongeren sterk gestegen. Bij Digital for Youth zagen we een ongekende stijging in de vraag naar laptops. Door een wereldwijd chiptekort worden laptops binnen bedrijven echter minder snel vervangen waardoor wij veel minder laptopdonaties ontvangen en bijgevolg niet alle laptopaanvragen kunnen opnemen. Ook #AllemaalDigitaal was één van de organisaties die we helaas niet konden verder helpen. Zij bleven echter niet bij de pakken zitten en zetten op eigen houtje een succesvolle inzamelactie op poten.

Een unieke samenwerking

JCI Antwerpen wilde via haar project #AllemaalDigitaal laptops doneren aan Elegast vzw, een jeugdzorg- en hulpverleningsorganisatie voor kwetsbare jongeren in Antwerpen. Via haar uitzonderlijk sterk professioneel netwerk slaagde JCI Antwerpen erin om 80 bedrijfslaptops in te zamelen. Om het ophalen, data-wipen en refurbishen van deze laptops professioneel te laten verlopen, stelde Digital for Youth haar expertise en netwerk ter beschikking. Elegast vzw zorgde op haar beurt dan weer dat de laptops terecht kwamen bij de jongeren die deze het meest nodig hadden. Van een geslaagde samenwerking gesproken!

‘JCI Antwerpen is een organisatie voor enthousiaste young professionals’, vertelt Mariet Defrancq, lid van JCI Antwerpen en de drijvende kracht achter #AllemaalDigitaal. ‘Voor de coronacrisis was ik voorlezer voor kinderen die moeite hebben met Nederlands. Tijdens de coronacisis zag ik dat mijn toenmalig voorleesgezin geen enkele laptop had, en hun drie kinderen dus achterop dreigden te geraken op school. Bij vrienden en familie kon ik enkele laptops verzamelen. Een kleine moeite voor mij, een groot verschil voor dat gezin.’

Mariet realiseerde zich dat er ongetwijfeld nog vele andere kinderen in diezelfde situatie zaten. Ze wilde het groter aanpakken en bracht het idee aan bij JCI Antwerpen. Daar gingen ze met een heel team aan de slag en ontstond project #AllemaalDigitaal. Op korte tijd konden ze heel wat sponsors mobiliseren voor de donatie van de laptops (o.a. VGD, Bio-Planet, Arlanxeo) en voor het dragen van de refurbishingkosten (o.a. CERA en Titamed). Zonder hen was dit project onmogelijk geweest.

Een mooi initiatief

Eenmaal dat project op poten stond, ging het dankzij enkele grote sponsors heel snel. ‘Toen we vorig jaar onze computers aan het vervangen waren, kregen we de vraag of we die wilden schenken aan #AllemaalDigitaal’, vertelt Bruno De Smet van chemiebedrijf Arlanxeo Belgium. ‘Zo kwamen we uiteindelijk bij het mooie initiatief van DigitalForYouth .be. Dankzij hen werd ons ICT-materiaal volledig gebruiksklaar gemaakt en geschonken aan een neutrale selectie van goede doelen, waaronder ook #AllemaalDigitaal. Daarnaast was het voor ons ook van grote waarde dat de volledige administratieve en logistieke verwerking met zorg werd afgehandeld’

Bedrijfsbezoek bij CTG Circular

Om het succesvolle project #AllemaalDigitaal af te sluiten werden alle partners en sponsors uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij CTG Circular in Mechelen, de professionele refurbishment partner van Digital for Youth.

Alain Braeckmans, directeur van CTG Circular gaf hen een rondleiding in het magazijn en toonde hoe grondig en professioneel de ingezamelde laptops in nieuwstaat hersteld worden. CTG Circular volgt daarbij een beveiligd en gecertificeerd dataverwijderingsproces. Daarnaast wordt er ook een gedetailleerd, onvervalsbaar verslag gegenereerd als gecertifieerd bewijs van de dataverwijdering

Gezinnen huren kosteloos een laptop tijdens het schooljaar.

Gezinnen huren kosteloos een laptop tijdens het schooljaar.

Ieder jaar verdeelt Digital for Youth laptops aan sociale organisaties die de digitale vaardigheden van jongeren verbeteren. Als sociale organisatie kan je een laptopaanvraag lanceren, daarvoor werken we samen met de Koning Boudewijnstichting. In de maanden oktober en november mochten opnieuw 29 organisaties laptops verwelkomen. Dankzij de financiële steun van Volvo Trucks konden maar liefst 470 laptops verdeeld worden!

Één van de organisaties die laptops mocht ontvangen, was Wereldhuis Bonangana vzw uit Sint-Niklaas. Een pluralistische vereniging waar vrijwilligers werken aan het welzijn en de sociaal-culturele emancipatie van alle burgers, ongeacht herkomst en kleur. ‘Iedereen is welkom’, zegt Piet Callens van Bonangana. Maar het zijn vaak mensen die pas in ons land zijn toegekomen, die nog geen aanvraag ingediend hebben of van wie de aanvraag behandeld wordt, die bij Bonangana aankloppen.

Ongeveer de helft van hen zijn anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren of hun kennis ervan willen verbeteren. De andere helft zijn kinderen die huiswerkbegeleiding volgen. ‘Het zijn bijna allemaal kinderen van wie de ouders onvoldoende Nederlands kennen om hen te begeleiden op school’, aldus Piet. 

‘Er zijn kinderen die hun huiswerk meehebben en die wij begeleiden en opvolgen. Er zijn ook onderwijzers die extra oefeningen meegeven voor de vakken waarmee kinderen het moeilijk hebben. Met heen-en-weerschriftjes communiceren onze vrijwilligers met de betrokken leerkrachten.’ En die inspanningen leveren resultaat op. ‘Onlangs nog zei een mama dat haar kind hier zo goed geholpen wordt, dat het naar een hogere niveaugroep mocht voor wiskunde.’

Dreigende digitale achterstand.

‘Wat we al lang wisten werd tijdens de eerste lockdown extra pijnlijk duidelijk: er dreigt een digitale achterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen’, getuigt Piet. ‘Onze jongeren hadden geen computer thuis of moest er een delen met drie of vier gezinsleden, er was geen internetverbinding of ze hebben onvoldoende digitale skills.’ Daarom diende Bonangana een eerste dossier in via de Koning Boudewijnstichting.

 

Bij Volvo Group Trucks deden ze tijdens de eerste lockdown in 2020 een gelijkaardige vaststelling. ‘Er verschenen regelmatig artikels in de media over de nood aan computers in scholen en gezinnen waar jongeren een leerachterstand dreigden op te lopen omdat ze de online lessen niet konden meevolgen’, getuigde Koen Knippenberg, plant manager bij Volvo Trucks in Gent.  

 

We wilden laptops aan scholen schenken, maar we wisten niet meteen hoe we dat moesten aanpakken: welke scholen hebben een nijpend tekort? Waar ligt de hoogste nood? En toen kwam Digital for Youth in beeld.

 

Elk jaar schenkt Volvo Group Trucks in naam van alle medewerkers een aanzienlijke som geld aan verschillende sociale initiatieven. Volvo Group Trucks schonk maar liefst 107.375 euro waarmee Digital for Youth nu dus 29 organisaties van laptops kon voorzien. 

Uitleendienst voor laptops.

Bij de eerste aanvraag in 2020 kreeg Bonangana 10 laptops, bij een tweede eerder dit jaar 25. Met extra middelen van Welzijnszorg heeft de organisatie nu 45 laptops. Die stellen ze via een uitleencircuit ter beschikking van gezinnen waar geen pc voorhanden is. ‘Gezinnen kunnen voor de duur van het schooljaar gratis een laptop bij ons lenen. We vragen enkel een waarborg van 25 euro’, zegt Piet. ‘Zo krijgen kinderen toegang tot de online lesomgeving en tools als Bingel en dergelijke. Dankzij de donaties hebben we dit jaar alle aanvragen kunnen coveren.’ 

Ook laptops nodig? Dien een aanvraag in.

Kan jouw organisatie net zoals Bonangana vzw extra laptops gebruiken? Aarzel dan niet en dien een aanvraag in via de Koning Boudewijnstichting. De huidige projectoproep loopt nog t.e.m eind februari!

‘Nee’ tegen digitale uitsluiting.

‘Nee’ tegen digitale uitsluiting.

Form’Anim en Digital for Youth zeggen 'nee' tegen digitale uitsluiting.

Form’Anim vzw werd opgericht in 1997 en heeft sindsdien heel wat projecten opgezet tegen elke vorm van uitsluiting. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar personen van buitenlandse origine en slachtoffers van discriminatie.

Maatschappelijke integratie faciliteren.

‘Met onze organisatie proberen we de sociale integratie te vergemakkelijken van al wie uitgesloten wordt’, licht Sarah Steffens, verantwoordelijk voor sociale en professionele integratieprojecten, de werking van Form’Anim toe. ‘Dat doen we door een breed scala aan activiteiten te organiseren voor groepen, denk bijvoorbeeld aan cursussen Frans voor anderstaligen, en voor individuen, zoals ons aanbod voor sociale en administratieve opvolging of onze IT-permanentie.’

 

Elk jaar verwelkomt Form’Anim ongeveer 800 mensen, onder wie ook adolescenten die zich voorbereiden op een volwassen en onafhankelijk leven. Precies voor die groep is de ondersteuning door Digital forYouth zeer waardevol gebleken.

De digitale kloof dichten.

‘Digital for Youth gaf ons tien computers en een budget om ze te installeren. Bij Form’Anim gebruiken we deze laptops constant en in de meest uiteenlopende omstandigheden’, getuigt Steffens. ‘Dankzij de laptops kunnen we onze deelnemers helpen om te starten met internetbankieren, zodat ze daarna ook in alle veiligheid kunnen bankieren op hun smartphone. Met de computers kunnen we jongeren ook voorbereiden op hun theoretisch rijexamen of bij het vinden van een nieuwe woning of een baan. Bovendien bieden laptops ons de mogelijkheid om onze doelgroep voor te lichten over de gevaren en risico’s van het internet.’ 

‘De coronacrisis heeft in wezen bevestigd wat we al weten’, gaat Steffens verder. ‘Er is daadwerkelijk een digitale kloof in onze samenleving die de komende jaren waarschijnlijk nog groter zal worden. Steeds meer diensten, ook die van de overheid, worden alleen online aangeboden, waardoor het risico bestaat dat nog meer mensen worden uitgesloten. Dankzij de steun van Digital for Youth konden we continuïteit garanderen voor onze jongeren die van de ene op de andere dag thuis zaten en niet altijd de middelen hadden om lessen op afstand te volgen.’

‘Wat we vooral waarderen aan de initiatieven van Digital for Youth en de Koning Boudewijnstichting, is hun langetermijnvisie’, aldus Steffens. ‘Ze ondernemen geen eenmalige acties, zoals we er tijdens deze crisis vele hebben gezien. Integendeel, ze delen onze doelstelling om op alle niveaus van de samenleving bewustzijn te vergroten, zodat we duurzame verandering kunnen realiseren en voor iedereen een inclusievere samenleving kunnen creëren.’

‘Ja, we hebben al ideeën voor een volgend project’, glimlacht Steffens. ‘Wat denk je bijvoorbeeld van een uitleendienst voor laptops waarbij de belangrijkste gebruiker ook training krijgt? Zou het niet tegelijkertijd een sociale en duurzame oplossing zijn om de digitale kloof te blijven verkleinen?’

Digital Inclusion Charter ondertekend.

Digital Inclusion Charter ondertekend.

Afgelopen maand ondertekenden wij samen met DNS Belgium, één van onze oprichters, het Digital Inclusion Charter. Op initiatief van BNP Paribas Fortis scharen 30 bedrijven, overheden en sociale organisaties zich achter hetzelfde doel: grotere bewustwording rond de digitale kloof in België creëren. Dat juichen wij natuurlijk toe.

Onder de naam ‘DigitAll’ bundelen meer dan 30 partijen de krachten om zoveel mogelijk mensen in België digitaal wijs te maken. En dat is nodig. 1 op 10 van de huishoudens in België heeft nog steeds geen toegang tot het internet. Vier op de tien Belgen hebben geen of onvoldoende digitale vaardigheden om bijvoorbeeld essentiële documenten te versturen naar de overheid.

 

Bij Digital For Youth weten we maar al te goed wat de gevolgen zijn: digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. De digitale kloof weegt op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren. Samen met DNS Belgium delen we het doel om ervoor te zorgen dat iedereen mee is in onze digitale maatschappij. Wij focussen expliciet op kinderen en jongeren. Bijdragen aan een eerlijke digitale maatschappij is eenvoudig: doe een donatie, elke laptop telt.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

VBO roept massaal op tot laptopdonaties.

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraagt om laptops te schenken.

Onlangs vroegen we het VBO om onze activiteiten te steunen en onze organisatie te promoten. Pieter Timmermans was meteen gewonnen voor het idee. En wij waren dankbaar: dankzij een videoboodschap helpt het VBO ons zoveel mogelijk bedrijven in België te bereiken met de oproep om afgeschreven IT-materiaal te doneren.

Het is onvoorstelbaar dat niet alle jongeren in België toegang hebben tot een computer, om te exploreren en te leren wanneer zij dat willen. Daarom moeten we ons tot het topniveau van de bedrijfswereld richten: bedrijfsleiders kunnen en durven hun nek uitsteken om meer kansen te creëren voor onze jeugd. Dat aantal moet gewoon omhoog.

 

We maken heel wat veronderstellingen wanneer het gaat om jongeren en digitale vaardigheden.

  • Jongere kinderen komen op lagereschoolleeftijd vanzelf in aanraking met IT.
  • Kinderen en jongeren krijgen informatica in het humaniora waardoor zij de juiste vaardigheden ontwikkelen.
  • Jongeren vinden eenvoudig hun weg in digitale toepassingen.
  • Jongeren zijn vergroeid met hun smartphone.
  • Ze hebben digitale vaardigheden onder de knie en zijn ‘mee’ op digitaal vlak.

Die assumpties zijn fout of gaan alleszins niet op voor elk kind of elke jongere. De realiteit toont dat 46% van onze Belgische jeugd beperkte digitale vaardigheden heeft. Dat komt door een gebrek aan materiaal (computer of laptop) en kennis.

 

Het is onze maatschappelijke plicht om de jeugd alle kansen te geven en hen te betrekken in de niet te stoppen digitalisering. We zijn het hen dus ook verplicht om in het nodige materiaal te voorzien.

Luister naar de oproep van Pieter Timmermans en schenk ons vooral uw afgeschreven computers. Samen maken we jongeren onafhankelijk en klaar voor de toekomst, want die is digitaal.