Digital empowerment: The Young Computer School.

Digital empowerment: The Young Computer School.

The Young Computer School zet zich in om jongeren op een veilige manier toegang te bieden tot computers en internet, met de nadruk op het begrijpen van de gevaren die deze digitale wereld met zich meebrengt. Met de steun van Digital for Youth, heeft zij jongeren niet alleen de nodige hulpmiddelen kunnen geven, maar ook de mogelijkheid om hun dromen te verwezenlijken en essentiële digitale vaardigheden te verwerven. 

 

Dromen waarmaken.

Met de focus op kansarme jongeren tussen 13 en 24 jaar, werkt The Young Computer School gericht aan het empoweren van deze leeftijdsgroep met de nodige digitale vaardigheden voor hun toekomstige succes.

 

De activiteiten van The Young Computer School stellen de deelnemende jongeren in staat hun dromen waar te maken door hen te leren geavanceerd te zoeken op het internet, e-mailadressen aan te maken, en zelfs online huiswerk te maken. Ze getuigen dat de toegang tot een computer voor hen van onschatbare waarde is, vooral als het gaat om hun schooltaken. 

Positieve effecten.

“De ontvangen computers van Digital for Youth zijn van uitstekende kwaliteit en functioneren goed”, vertelt Guy Mbala (organisatieverantwoordelijke). “De impact van de ontvangen laptops is aanzienlijk. Het verwerven van digitale vaardigheden helpt deze jongeren bij hun persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie”, vertelt hij verder. “Dankzij de laptops kan The Young Computer School een groter aantal jongeren in nood bereiken. Bovendien versterkt het de rol van onze organisatie in de strijd tegen de digitale kloof.” 

 

In een video wordt duidelijk waar The Young Computer School voor staat: 

Digitale kansen voor iedereen.

Digitale kansen voor iedereen.

Vzw CodeNPlay wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan de digitale revolutie. Ze helpt scholen om een inleiding tot coderen en technologie te integreren in hun leerplan. Dit doet ze door middel van opleidingen tijdens en na de schooluren van leerkrachten en leerlingen. Digital for Youth schonk in totaal al 60 laptops aan de vzw.

 

We zijn benieuwd naar het gebruik van onze gedoneerde laptops. In een gesprek met Olivier Lefèvre – coördinator van operationele activiteiten bij CodeNPlay – vertelt hij meer over het ontstaan, de aanpak en het belang van CodeNPlay. 

 

Waarom is CodeNPlay ontstaan?

CodeNPlay is in 2017 ontstaan vanuit het besef dat in een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale technologieën, het essentieel wordt voor elke burger om de bijhorende uitdagingen te overmeesteren. Burgers worden in het dagelijkse leven, maar ook bijvoorbeeld in het werkleven, geconfronteerd door technologische uitdagingen. Begrijpen hoe digitale hulpmiddelen werken, en dus de programmering erachter, wordt in veel opzichten cruciaal: gelijke kansen, de arbeidsmarkt, ethiek en burgerschap, … CodeNPlay wil kinderen digitale geletterdheid bijbrengen. 

Hoe pakken jullie dit aan?

We doen dit door basisscholen te helpen een inleiding tot coderen en technologie in hun leerplan op te nemen. We organiseren buitenschoolse activiteiten en ondersteunen scholen bij hun digitale transitie. Bovendien leiden we ook leerkrachten en leerlingen op, en creëeren we een kwalitatief hoogstaand lesprogramma voor hen.


Hier stopt het niet bij: we zorgen voor cursussen tijdens schoolvakanties, webinars en initiële training in het hoger onderwijs, én we hebben onze jaarlijkse conferentie CodeNPlay Day. Dankzij onze focus op de scholen kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht of inkomen. 

 

We richten ons op de basisschool omwille van drie hoofdredenen:

  1. Veel kinderen worden al ondergedompeld in deze technologieën. Het is daarom van essentieel belang hen te leren er op geïnformeerde, creatieve en actieve wijze gebruik van te maken 
  2. Het is een unieke kans om meisjes voor dit onderwerp te enthousiasmeren, wanneer er nog geen stereotypen aanwezig zijn. 
  3. Op deze leeftijd is de cognitieve ontwikkeling van het kind maximaal, het is dus makkelijker om een nieuwe manier van denken aan te leren 

Waarom is het belangrijk dat CodeNPlay bestaat?

Tegen 2030 zal voor 90% van de banen een basisniveau van digitale vaardigheden vereist zijn. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in staat is digitale technologieën te begrijpen én wij willen iedereen de kans geven om zijn of haar digitale vaardigheden te ontwikkelen. Leren programmeren heeft  veel educatieve voordelen: kinderen leren problemen op te lossen, het stimuleert hun denklogica en het versterkt hun creatieve vaardigheden. 

LEJO, dat is leren door ervaring.

LEJO, dat is leren door ervaring.

LEJO is een organisatie die zich inzet voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Met een duidelijke missie om jongeren sterker te maken en de samenleving structureel te veranderen op maat van deze jongeren. Op regelmatige basis organiseert LEJO laptop workshops. Dankzij de steun van Digital For Youth, die refurbished laptops schenkt, kan LEJO de jongeren niet alleen digitale vaardigheden aanleren, maar kunnen ze zich ook beter positioneren in de maatschappij.

 

Workshops voor jongeren

Deze workshop stelt jongeren in staat om te leren door ervaring, waardoor ze hun digitale vaardigheden vergroten en zich beter kunnen positioneren in de maatschappij.

 

Tijdens de workshop worden de jongeren ondergedompeld in verschillende aspecten van de digitale wereld, waaronder programmeren, hardware kennis en praktische computervaardigheden.

 

Het aanleren van programmeervaardigheden, zoals de eerste stappen in Python, stelt jongeren in staat om hun creatieve denkvaardigheden te ontwikkelen en logische problemen op te lossen. Ze worden aangemoedigd om hun eigen code te schrijven en projecten te realiseren.

 

Daarnaast worden de jongeren geïntroduceerd in basis webdesign, waardoor ze hun creatieve talenten kunnen uiten door middel van webontwerp. Ze leren hoe ze de stijl en opmaak van webpagina’s kunnen aanpassen.

“We hopen jongeren een basis te geven zodat ze mee zijn in een digitale maatschappij.”

Hands-on ervaring

Een ander aspect van de workshop is het verkennen van de hardware van computers. De jongeren krijgen de kans om een vaste computer uit elkaar te halen en te begrijpen hoe de verschillende componenten samenwerken. Door deze hands-on ervaring ontwikkelen ze niet alleen een dieper begrip van computersystemen, maar ook vaardigheden om upgrades uit te voeren en problemen op te lossen.

En meer...

Bij LEJO gaan ze verder dan alleen technische vaardigheden. Ze bieden de deelnemers ook praktische tips en tricks om vlot met een pc te werken. Organisatie van bestanden, efficiënt zoeken op internet en handige sneltoetsen zijn enkele van de aspecten die worden behandeld om hun digitale productiviteit te verbeteren.

 

Daarnaast bieden ze jongeren handige links naar online dactylocursussen, waarmee ze hun typevaardigheden kunnen verbeteren. Mede dankzij de steun van Digital For Youth.  

Terug naar school: Oekraïense vluchtelingen.

Terug naar school: Oekraïense vluchtelingen.

Eind september kregen Hans (general manager) en Romi (projectcoördinator) de kans om de school voor Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen te bezoeken. Een plaats waar 78 kinderen niet alleen onderwijs ontvangen, maar ook een gevoel van normaliteit en hoop in hun bewogen levens. Het was een bijzonder bezoek, aangezien voor de tweede keer 40 laptops werden geschonken door Digital for Youth. 

 

Eén jaar later.

Bijna een jaar geleden ontving de organisatie voor de eerste keer laptops van ons. Toen brachten we een bezoek aan het nooddorp op Linkeroever. Nu, bijna een jaar later, mochten ze opnieuw laptops van ons in ontvangst nemen. Natuurlijk hoorde daar opnieuw een bezoek bij. Deze keer werden we ontvangen door Vladlena (organisatie) op een nieuwe locatie: een aparte school speciaal voor de Oekraïense vluchtelingen. 

Een school die hoop brengt.

In deze school genieten de leerlingen van voltijds onderwijs. Om het lesgeven te vergemakkelijken, ontvingen ze, naast laptops, ook reeds beamers en printers. De helft van de lessen worden in het Oekraïens gegeven, de andere helft in het Nederlands. Op deze manier krijgen de leerlingen de kans om te leren in hun moedertaal en de Nederlandse taal te ontdekken, vertelt Vladlena.  

Deze donatie versterkt het engagement om deze kinderen de tools te geven die ze nodig hebben om te gedijen in een nieuwe samenleving. Een deel van de laptops blijft permanent in de klaslokalen voor gebruik tijdens de tweewekelijkse pc-lessen, terwijl het andere deel rechtstreeks aan de leerlingen wordt overhandigd, waardoor ze ook buiten de schoolmuren toegang hebben tot educatieve hulpbronnen.

 

Bedankt aan Vladlena en alle andere vrijwilligers voor de warme ontvangst!

Impactstudie toont aan: ‘De resultaten zijn zeer positief’

Impactstudie toont aan: ‘De resultaten zijn zeer positief’

DNS Belgium richtte samen met vzw Close the Gap in 2019 Digital for Youth op met als doel digitale inclusie in ons land te bevorderen.  Het is één van de vele initiatieven van DNS Belgium op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar het is wel het initiatief waarmee we de grootste maatschappelijke impact hebben. 

DNS Belgium investeert dan ook veel middelen – ca. 80 procent van alle middelen voor MVO-activiteiten – arbeidskracht en -uren in Digital for Youth. ‘Niet onlogisch dat we van zo’n belangrijke investering willen weten wat ze opbrengt’, zegt Arnaud Recko, duurzaamheidscoördinator bij DNS Belgium en bestuurslid bij Digital for Youth. Opbrengst gaat hier niet over centen, maar over de maatschappelijke impact. ‘Daarom hebben we in samenwerking met Eva Wuyts van de UCLL instrumenten ontwikkeld die onze sociale impact kunnen meten’.

Sociale impact meten

‘Met een vraag naar impact blijf je toch vaak op je honger zitten’, meent Eva. ‘Evaluaties blijven gemakkelijk hangen in output: wat hebben we gedaan? Als je zoals Digital for Youth een sociaal doel hebt, moet je ook onderzoeken welke veranderingen jouw acties bij je doelgroep teweegbrengen. Dat gaat niet over hoeveel laptops je uitdeelt, maar over wat echt verandert.’  

 

Organisaties die via een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting laptops van Digital For Youth krijgen, worden gevraagd om één jaar later een evaluatieformulier in te vullen. ‘Daaruit bleek tot nu toe niet altijd even duidelijk wat organisaties met de laptops doen’, aldus Eva. ‘Maar het bood wel een opportuniteit om hen diepgaander te bevragen over hun activiteiten en de impact die de donatie had.’ 

 

Om een geschikte aanpak te bepalen, ging Eva eerst op zoek naar de motivatie voor een impactmeting bij Digital For Youth. ‘Er zijn twee soorten motivaties’, licht ze toe. ‘Organisaties willen hun impact aan de buitenwereld tonen omdat ze er trots op zijn of omdat ze zich moeten verantwoorden voor bijvoorbeeld subsidies. Dat zijn externe motivaties. Daarnaast zijn er interne motivaties, om als organisatie te leren wat wel en niet werkt en te reflecteren over de strategie die je hanteert. Bij Digital for Youth waren, zoals bij de meeste organisaties, beide motivaties aanwezig.’ 

Eigen aannames in vraag durven stellen

Een impactmeting start best vanuit een veranderingstheorie. Deze expliciteert hoe Digital For Youth denkt bij te dragen aan verandering en welke aannames de organisatie daarbij maakt. ‘Je kan je als organisatie tot doel stellen digitale inclusie te bevorderen en je kan daarom laptops inzamelen en uitdelen. Maar de grote vraag is dan hoe het ene voor het andere gaat zorgen.’ 

 

‘Natuurlijk ga je er als organisatie van uit dat de digitale vaardigheden van jongeren verbeteren als je hen daarover een cursus laat volgen. Maar als ze erna niet oefenen, zijn die vaardigheden niet echt ingebed. Je kan aan huiswerkbegeleiding doen, maar weet je zeker dat zoiets de participatie in het onderwijs verbetert?’, vraagt Eva zich af. ‘Zoiets moet je onderzoeken.’  

 

De Theory of Change benoemt zowel veranderingen in de levens van de jongeren die de laptops kunnen gebruiken als voor de organisaties zelf.  

Directe effecten in kaart brengen

Via een nieuw evaluatieformulier worden de effecten die in de Theory of Change worden benoemd nu bij de organisaties bevraagd. Het formulier werd al drie keer gebruikt, voor de drie projectoproepen van KBS in 2021. 


‘Onze bevraging geeft een goed beeld van de bereikte effecten’, zegt Eva. ‘Die kunnen we in een latere fase aftoetsen aan de gewenste effecten en de aannames. Maar we zien nu al dat dat goed zit. We stelden tijdens ons onderzoek ook onvoorziene effecten vast die positief stemmen. Zo zien we jongeren die elkaar spontaan helpen en online meer contact hebben met hun peers.’  

Zeer positieve resultaten

‘De data van 2021 geven al een mooi overzicht, maar het is pas wanneer we data van verschillende jaren met elkaar gaan kunnen vergelijken dat we echt conclusies gaan kunnen trekken. Er speelt immer altijd een bepaalde context mee. In 2021 waren dat nog de naweeën van de coronacrisis, vandaag weegt de migratie- en vluchtelingenproblematiek sterker door. Dergelijke maatschappelijke tendensen bepalen mee welk type jongerenorganisaties laptops vragen en wat ze ermee doen, en dus ook welke effecten Digital For Youth bereikt.’

 

‘De resultaten zijn tot nu toe zeer positief, dus heel veel aanbevelingen kunnen we niet doen’, zegt Eva. ‘De impactstudie helpt Digital For Youth wel nadenken over de rol die ze in de toekomst willen spelen in de aanpak van digitale uitsluiting. Of ze meer kunnen en willen doen en waaraan de doelgroep nood heeft. Moeten er meer laptops zijn? Of is er nood aan opleiding voor de begeleiders in de jongerenorganisaties? Is het zinvol een community uit te bouwen en organisaties met elkaar in contact te brengen om met één gezamenlijk standpunt op het beleid te wegen? Deze ideeën bevragen we via het evaluatieformulier ook bij de organisaties.’