Digital empowerment: The Young Computer School.

Digital empowerment: The Young Computer School.

The Young Computer School zet zich in om jongeren op een veilige manier toegang te bieden tot computers en internet, met de nadruk op het begrijpen van de gevaren die deze digitale wereld met zich meebrengt. Met de steun van Digital for Youth, heeft zij jongeren niet alleen de nodige hulpmiddelen kunnen geven, maar ook de mogelijkheid om hun dromen te verwezenlijken en essentiële digitale vaardigheden te verwerven. 

 

Dromen waarmaken.

Met de focus op kansarme jongeren tussen 13 en 24 jaar, werkt The Young Computer School gericht aan het empoweren van deze leeftijdsgroep met de nodige digitale vaardigheden voor hun toekomstige succes.

 

De activiteiten van The Young Computer School stellen de deelnemende jongeren in staat hun dromen waar te maken door hen te leren geavanceerd te zoeken op het internet, e-mailadressen aan te maken, en zelfs online huiswerk te maken. Ze getuigen dat de toegang tot een computer voor hen van onschatbare waarde is, vooral als het gaat om hun schooltaken. 

Positieve effecten.

“De ontvangen computers van Digital for Youth zijn van uitstekende kwaliteit en functioneren goed”, vertelt Guy Mbala (organisatieverantwoordelijke). “De impact van de ontvangen laptops is aanzienlijk. Het verwerven van digitale vaardigheden helpt deze jongeren bij hun persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie”, vertelt hij verder. “Dankzij de laptops kan The Young Computer School een groter aantal jongeren in nood bereiken. Bovendien versterkt het de rol van onze organisatie in de strijd tegen de digitale kloof.” 

 

In een video wordt duidelijk waar The Young Computer School voor staat: 

Leren coderen met Godot.

Leren coderen met Godot.

Logiscool Bergen organiseert buitenschoolse computer-, codeeren programmeerlessen. De organisatie transformeert kinderen tussen 6 en 18 jaar tot echte computerexperts. Dankzij de vzwCode IT Bryan !kunnen ook kinderen met minder financiële middelen genieten van dit aanbod. Wij gingen eens een kijkje nemen hoe dat in zijn werk gaat. 

 

De eerste Logiscool startte in Hongarije in 2014. Ondertussen bestaan er tal van vestigingen over de hele wereld. Het aantal scholen en studenten groeit enorm. Ook in België zijn ze actief aanwezig: op maar liefst 9 verschillende locaties. Hun belangrijkste missie is kinderen op een leuke manier leren programmeren. Ze organiseren niet enkel cursussen, maar ook kampen en workshops.  

Digitale ontdekkingen.

De leerlingen van Logiscool Bergen krijgen iedere week één les van 1,5u. Ieder jaar begeleidt de school ongeveer 150 kinderen. Digital for Youth schonk de organisatie 36 laptops om de digitale interesses van deze kinderen te optimaliseren. Per klas zitten er maximum 7 leerlingen. Zo garandeert ze een optimale begeleiding. De jongsten starten met basis digitale vaardigheden. Nadien leren ze verschillende codeerprogramma’s kennen. Programma’s zoals Godot, Python en Unity kennen geen geheimen meer voor deze leerlingen. 

Romi's eerste codeerles.

Romi (projectcoördinator, Digital for Youth) bracht een bezoek aan de codeerschool en mocht zelfs een les coderen meevolgen bij Anthony (lesgever, Logiscool). Op het programma: animaties creëren in Godot. Dit is een codeerprogramma waarmee je zowel 2D als 3D spellen kan maken.  

“Ik ben student aan de universiteit van Bergen, maar ik geef graag deze les in mijn vrije tijd”, vertelt Anthony. Ondertussen is hij al 1 jaar lesgever bij Logiscool. De twee jongens in deze klas (Akira en Thomas) volgden begin dit jaar nog de basis van coderen via blokken. Ondertussen leren ze al gevorderd coderen met Godot.”, vertelt hij verder. Tijdens de les van vandaag leren de kinderen een animatie toevoegen en animeren. Je voegt verschillende ‘framesna elkaar toe. Deze zet je achter elkaar en zo ontstaat er beweging.  

Het was een eerste les coderen voor Romi: “Anthony legde alles zeer eenvoudig uit. Het was zelfs duidelijk voor mij en ik heb totaal geen IT-achtergrond. Ik snap waarom Akira en Thomas zo enthousiast zijn in de les.” Knap bezig Logiscool Bergen, doe zo verder! 

Maak ook impact!

Wil jouw bedrijf ook graag organisaties zoals Logiscool Bergen ondersteunen? Doneer je afgeschreven IT-materiaal aan Digital for Youth en wij zorgen ervoor dat het goed gebruikt wordt.

 

Contacteer laptops@digitalforyouth.be voor meer informatie. Ook elke financiële bijdrage van particulieren of bedrijven voor de werking van Digital for Youth is welkom via het Fonds Digital for Youth bij de Koning Boudewijnstichting. 

Partner behaalt B Corp certificaat.

Partner behaalt B Corp certificaat.

Digital for Youth werkt nauw samen met Circular IT group België (CTG Circular) voor het opknappen van onze IT-donaties. Circular IT group België haalt ICT-materiaal op, zorgt voor een correcte data wipe en herstelt wat nog bruikbaar is (refurbishment). Zij zorgen ervoor dat onze ingezamelde laptops klaargemaakt worden en uitgedeeld kunnen worden aan jongerenorganisaties.

 

Het bedrijf zet sterk in op duurzaamheid. Het harde werk resulteerde in het behalen van het B Corp certificaat.

Voor wie Circular IT group België nog niet kent, het bedrijf biedt een duurzame oplossing voor gebruikte ICT-materialen. Ook onze IT-donaties zijn in goede handen bij Circular IT group België. Het werkt met BLANCCO, een data erasure software, dat een attest geeft ter bevestiging van dataverwijdering. Met hun ‘one stop shop’ zijn alle soorten IT-materiaal welkom. Materiaal dat nog bruikbaar is wordt hersteld. Materiaal dat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycleerd op een ecologische manier. Circulariteit staat steeds centraal.

Inspanningen worden beloond.

Als managing director van het bedrijf, is Didier Appels zeer trots op de vooruitgang die ze geboekt hebben. “Ons bedrijf heeft altijd mooie dingen gedaan. Maar het was vaak moeilijk om onze inspanningen en impact zichtbaar te maken voor de buitenwereld”, vertelt hij.

“Eén van onze meest recente mijlpalen is het verkrijgen van het B Corp certificaat. Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan strenge normen op het gebied van sociale en ecologische prestaties, transparantie en verantwoordelijkheid”, vertelt hij verder. “Het behalen van dit certificaat is een erkenning van onze inspanningen om een positieve impact te hebben op onze medewerkers, gemeenschap, milieu en onze klanten.”

Belanghebbenden staan centraal.

“Als B Corp staat niet alleen winst voor aandeelhouders centraal, maar ook het welzijn van alle belanghebbenden: lokale overheden, milieu, klanten en personeel. Dit vereist een objectieve kijk op onze activiteiten en een voortdurende inspanning om onze impact te verbeteren”, vertelt Didier. Het verkrijgen van het B Corp certificaat was duidelijk geen gemakkelijke taak. Ze moesten voldoen aan strenge eisen op verschillende vlakken. Dit omvatte het aantonen van concrete acties en het leveren van gedetailleerde documenten.

Het behalen van het B Corp certificaat is een bevestiging van hun toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Het toont aan dat we goed bezig zijn en brengt een gevoel van trots met zich mee, zowel binnen ons bedrijf als bij onze klanten en partners. Het motiveert ons om onze inspanningen voort te zetten en onze impact verder te vergroten.”

Nog lang niet klaar.

“Hoewel het behalen van het B Corp certificaat een belangrijke mijlpaal is, zijn we nog lang niet klaar met onze reis naar duurzaamheid”, vertelt Didier verder. “We blijven ons inzetten voor hergebruik, verduurzaming van ons transport en verpakkingsmaterialen, verbetering van onze infrastructuur, … en meer! We willen ook graag bewustwording over duurzaamheid binnen onze industrie en daarbuiten creëren.”

Je vindt het volledige B Corp verslag van Circular IT group België (CTG Circular) hier.

Slim-Huiswerkklas helpt kinderen groeien sinds 2018.

Slim-Huiswerkklas helpt kinderen groeien sinds 2018.

In 2018 werd een initiatief geboren dat de levens van vele kinderen veranderde: Slim-Huiswerkklas. Het is een vzw die zich toelegt op het individueel begeleiden van kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar bij hun huiswerk.

 

De vzw is opgericht door twee toegewijde moeders: Hilde Van Gysel en Veerle Blaisel. De vzw ontving reeds tweemaal laptops van Digital for Youth en daar hoorde uiteraard een bezoek bij.

 

Waarvoor staat Slim-Huiswerkklas?

Gefocust op gelijke kansen voor elk kind, wijdt de vzw zich aan het creëren van een gemoedelijke en huiselijke omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. Slim-Huiswerkklas richt zich naar kinderen van diverse achtergronden, met speciale aandacht voor diegenen die te maken hebben met sociale uitdagingen, leerstoornissen of taalachterstanden. Ook kinderen die eenvoudigweg een rustige plek en begeleiding nodig hebben bij het maken van hun huiswerk zijn hier van harte welkom. 

Wat is de visie van Slim-Huiswerkklas?

Belangrijk voor Slim-Huiswerkklas, is het creëren van een atmosfeer waarin het gevoel van presteren op schoolbanken wordt achtergelaten. Door middel van visuele en creatieve voorstellingen trachten ze de kinderen meer inzicht te geven in taal- en rekenproblematiek. Het streven naar gelijke kansen voor alle kinderen vormt de kern van hun missie. 

Hoe gaat Slim-Huiswerkklas te werk?

Slim-Huiswerkklas biedt, in nauwe samenwerking met scholen en ouders, maximale ondersteuning aan kinderen met extra behoeften op schoolgebied. Ze realiseren dit door zorg op maat met behulp van 17 vrijwilligers. Per uur wordt een kleine groep leerlingen geholpen met maximaal 2 kinderen per vrijwilliger. Zo garanderen ze aandacht voor elk kind, waardoor de individuele behoeften van de kinderen effectief worden aangepakt. Genoeg laptops ter beschikking hebben is zeker ook een must voor een optimale begeleiding. Daarvoor konden ze beroep doen op Digital for Youth!  

Hoeveel kinderen helpt Slim-Huiswerkklas?

Op dit moment biedt de vzw begeleiding aan 84 unieke kinderen. Hilde en Veerle vertellen ons dat ze veel meer kinderen willen helpen. Er staan zelfs nog 114 kinderen op de wachtlijst. Hoe graag ze ook aan hen een plaatsje willen geven, is het momenteel niet mogelijk. Ze zijn nog volop op zoek naar enthousiaste, geëngageerde en geduldige vrijwilligers die bovendien een groot hart hebben voor kinderen. Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van deze fantastische vzw? Super! Aarzel dan zeker niet en neem contact met hen op via info@slim-huiswerkklas.be. 

Digitale kansen voor iedereen.

Digitale kansen voor iedereen.

Vzw CodeNPlay wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan de digitale revolutie. Ze helpt scholen om een inleiding tot coderen en technologie te integreren in hun leerplan. Dit doet ze door middel van opleidingen tijdens en na de schooluren van leerkrachten en leerlingen. Digital for Youth schonk in totaal al 60 laptops aan de vzw.

 

We zijn benieuwd naar het gebruik van onze gedoneerde laptops. In een gesprek met Olivier Lefèvre – coördinator van operationele activiteiten bij CodeNPlay – vertelt hij meer over het ontstaan, de aanpak en het belang van CodeNPlay. 

 

Waarom is CodeNPlay ontstaan?

CodeNPlay is in 2017 ontstaan vanuit het besef dat in een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale technologieën, het essentieel wordt voor elke burger om de bijhorende uitdagingen te overmeesteren. Burgers worden in het dagelijkse leven, maar ook bijvoorbeeld in het werkleven, geconfronteerd door technologische uitdagingen. Begrijpen hoe digitale hulpmiddelen werken, en dus de programmering erachter, wordt in veel opzichten cruciaal: gelijke kansen, de arbeidsmarkt, ethiek en burgerschap, … CodeNPlay wil kinderen digitale geletterdheid bijbrengen. 

Hoe pakken jullie dit aan?

We doen dit door basisscholen te helpen een inleiding tot coderen en technologie in hun leerplan op te nemen. We organiseren buitenschoolse activiteiten en ondersteunen scholen bij hun digitale transitie. Bovendien leiden we ook leerkrachten en leerlingen op, en creëeren we een kwalitatief hoogstaand lesprogramma voor hen.


Hier stopt het niet bij: we zorgen voor cursussen tijdens schoolvakanties, webinars en initiële training in het hoger onderwijs, én we hebben onze jaarlijkse conferentie CodeNPlay Day. Dankzij onze focus op de scholen kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht of inkomen. 

 

We richten ons op de basisschool omwille van drie hoofdredenen:

  1. Veel kinderen worden al ondergedompeld in deze technologieën. Het is daarom van essentieel belang hen te leren er op geïnformeerde, creatieve en actieve wijze gebruik van te maken 
  2. Het is een unieke kans om meisjes voor dit onderwerp te enthousiasmeren, wanneer er nog geen stereotypen aanwezig zijn. 
  3. Op deze leeftijd is de cognitieve ontwikkeling van het kind maximaal, het is dus makkelijker om een nieuwe manier van denken aan te leren 

Waarom is het belangrijk dat CodeNPlay bestaat?

Tegen 2030 zal voor 90% van de banen een basisniveau van digitale vaardigheden vereist zijn. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen in staat is digitale technologieën te begrijpen én wij willen iedereen de kans geven om zijn of haar digitale vaardigheden te ontwikkelen. Leren programmeren heeft  veel educatieve voordelen: kinderen leren problemen op te lossen, het stimuleert hun denklogica en het versterkt hun creatieve vaardigheden.